Vervangen riolering Scheldestraat en omgeving

We gaan de riolering vervangen in de Scheldestraat en omgeving. Daarna gaan we de wijk in dit gebied opnieuw inrichten.

Definitieve ontwerp

Op dinsdag 11 oktober lieten we u in de Taborkerk het definitieve ontwerp zien voor de herinrichting van de Scheldestraat en omgeving. De werkzaamheden beginnen eind 2023. Eerst wordt in de omgeving het riool vervangen. Daarna kunnen we met de herinrichting van start. Op dit moment wordt al in de wijk gewerkt, omdat het warmtenet van de stadsverwarming wordt aangelegd. In het eerste kwartaal van 2023 is dat klaar. Dan zijn zo’n 100 woningen van het gas af en aangesloten op de stadsverwarming.

De bewonersavond van 11 oktober was een vervolg op een eerdere bijeenkomst op 19 september. Daar hebben we het voorlopig ontwerp voor de herinrichting gepresenteerd. De sfeer tijdens de avond was goed, hoewel bewoners wel last hebben van de werkzaamheden om het warmtenet aan te leggen.

Ideeën en opmerkingen

Het ontwerpteam heeft geluisterd naar de opmerkingen die bewoners op 19 september maakten. Veel ideeën en suggesties die bewoners aan het ontwerpteam hebben meegegeven, zijn verwerkt in het definitieve ontwerp. De belangrijkste aanpassingen zijn:

Bomen in de Eemstraat en de Vechtstraat

Op basis van de ideeën van bewoners komen er 3 bomen per straat terug in de Eemstraat en de Vechtstraat. Daarnaast blijft het aanbod gelden voor een gratis boom in de voortuin voor deze bewoners. Als u dat wilt, kunt u dit voor 1 december 2022 aan ons laten weten.

Minder parkeerplekken

Doordat er bomen geplaatst worden, kunnen er in de Eemstraat en in de Vechtstaat per straat 3 minder parkeerplekken komen. Dat betekent 6 parkeerplekken minder in deze straten dan we lieten zien tijdens de presentatie van het voorlopig ontwerp. In totaal zijn er in het definitieve ontwerp 8 parkeerplekken minder door alle aanpassingen. In 2021 hebben we nog onderzoek gedaan naar de parkeerdruk in de wijk. Volgens dat onderzoek blijven er in de wijk altijd voldoende parkeerplaatsen beschikbaar.

Andere rijrichting

De rijrichting in de Eemstraat en Vechtstraat is omgedraaid ten opzichte van het voorlopig ontwerp. Op basis van de ideeën van bewoners hebben we nog eens kritisch gekeken naar de rijrichting in uw wijk en besloten om die om te draaien.

Werk in de buurt

Voor of tijdens de werkzaamheden om het riool te vervangen:

  • Legt KPN glasvezel aan
  • Vernieuwt PWN de waterleiding – u krijgt van ons een brief als het zover is
  • Verricht Liander onderhoud aan het gas- en elektranetwerk.

De volgende stappen

Na de zomer van 2023 organiseren we weer een informatieavond. Dan gaan we het bijvoorbeeld hebben over:

  • De aannemer stelt zich voor vertelt meer over de werkzaamheden en planning
  • We geven meer informatie over de bouwkundige opname van de gevels, voordat het werk begint. Hierbij stellen we van tevoren vast of er bijvoorbeeld wel of geen scheurtjes in de gevel zitten.

We verwachten dat we in de laatste drie maanden van 2023 gaan beginnen met de werkzaamheden om het riool te vervangen.

Hieronder ziet u het definitief ontwerp van de herinrichting na vervanging van het riool. Heeft u moeite met het lezen van het definitieve ontwerp neem dan per e-mail contact met ons op of bel omgevingsmanager Loes van der Laan via het algemene telefoonnummer (0299) 452 452.

Op maandag 19 september organiseerden wij een bewonersavond en gingen met bewoners in gesprek over het voorontwerp en de planning van het project. Ongeveer 60 mensen waren aanwezig die na een plenaire toelichting over het voorlopig ontwerp uiteen gingen aan de verschillende tafels waarbij het voorlopig ontwerp op tafel lag. Er werden nuttige gesprekken gevoerd. Het ontwerpteam is nu bezig met de verwerking van de opmerkingenkaarten van de mensen die feedback hebben gegeven op het voorlopig ontwerp.

Ook op 11 oktober vond een bewonersavond plaats in de Taborkerk. Het projectteam presenteerde het definitieve ontwerp en gaf een toelichting op de verwerking van de opmerkingen van bewoners.

Afbeelding