Onderzoeken Aletta Jacobslaan

Op deze pagina vindt u een overzicht van de onderzoeken die zijn uitgevoerd voor de Aletta Jacobslaan. We vatten de onderzoeken hieronder kort samen.

Bij veel onderzoeken horen pdf-rapporten. Wilt u een of meerdere rapporten ontvangen? Stuur dan een e-mail naar ontwikkellocaties@purmerend.nl.

Er is een gecombineerd parkeeronderzoek uitgevoerd voor de ontwikkellocaties Aletta Jacobslaan, Koggenland/Luitje Broekemastraat, Riekstraat, Tarwestraat en Torenmolen. Dit onderzoek is een vrij groot bestand van enkele tientallen pagina's. U kunt het per mail bij ons opvragen als u dit rapport wilt inzien.

Op basis van het ontwerp is een onderzoek naar bezonning uitgevoerd. In het rapport dat hierbij hoort kunt u de schaduwwerking in de huidige situatie vergelijken met de toekomstige situatie. De studie is uitgevoerd op 4 momenten in het jaar (21 maart, 21 juni, 21 september en 21 december) op verschillende momenten van de dag. Stuur een mail naar ontwikkellocaties@purmerend.nl om het rapport op te vragen.

Binnen de gemeente wordt regelmatig onderzoek verricht naar de aanwezigheid van beschermde flora en fauna. Deze gegevens worden beschikbaar gesteld via de online applicatie FloraFaunaCheck.nl. Deze website wordt beheerd door Regelink Ecologie & Landschap. Uit deze quickscan is gekomen dat deze locatie valt onder het foerageergebied van de gewone dwergvleermuis. Dit betekent dat mogelijk een mitigatieplan opgesteld moet worden. Dit is een plan om negatieve effecten van de ontwikkeling op de gewone dwergvleermuis te verminderen of voorkomen.