Ontwikkeling Waterlandkwartier

Purmerend groeit. Richting 2040 willen we minimaal 10.000 woningen toevoegen. Zo'n 1800 woningen daarvan zijn gepland in het Waterlandkwartier (voorheen stationsgebied). Daar liggen mooie kansen voor wonen, werken, recreatie en voorzieningen.

Impressie van een spaarbekken in het Waterlandkwartier

Kwaliteitsplan Waterlandkwartier ter inzage

De gemeente heeft nagedacht over hoe de wijk er straks uit kan komen te zien. Deze ambities staan in het Kwaliteitsplan, dit plan is te lezen via de website van de gemeenteraad. We vatten het kwaliteitsplan op de website samen, dat doen we ook in onderstaand filmpje.

In het kwaliteitsplan staan ook de spelregels en richtlijnen voor architecten, ontwikkelaars en aannemers die in het gebied aan de slag gaan. Zo weten zij waaraan de bouw moet voldoen en zorgen we er samen voor dat de verschillende bouwprojecten op elkaar aansluiten en passen in de wijk.

Als de raad binnenkort besluit om het Ontwerp Kwaliteitsplan ter inzage te leggen, is dat naar verwachting van 6 april tot 4 mei 2023. De gemeente organiseert op het moment dat de plannen ter inzage liggen ook drie inloopmomenten in bibliotheek Waterland. Aanmelden is niet nodig. De inloopmomenten zijn gepland op:

  • 11 april van 9.00 - 12.00 uur.
  • 17 april van 14.00 - 17.00 uur.
  • 24 april van 16.30 - 18.30 uur.

Projecten

Gorslaan 10

Intermaris heeft het voormalig kantoorpand aan de kruising Gorslaan/Purmerweg gekocht. In 2023 worden hier 57 appartementen gerealiseerd voor de sociale verhuur. Lees het nieuwsbericht op de website van Intermaris.

Waterlandlandlaan 1 - 57

De projectontwikkelaar geeft meer informatie over de plannen voor deze locatie aan de Waterlandlaan op een aparte website.

Samenvatting Waterlandkwartier van de toekomst

Er staat veel te gebeuren rondom het stationsgebied. Ben je benieuwd hoe de plannen voor het Waterlandkwartier eruit zien? Aan de hand van 5 thema's vatten we de plannen voor het Waterlandkwartier samen.

Kantoorgebouw aan het spoor in het Waterlandkwartier

Het Waterlandkwartier wordt een wijk van en voor Purmerend. Er ontstaat een rijk en levendig stedelijk gebied waar wonen, werken en recreëren samenvallen.

Wegwijsbordjes bij het fietstunneltje bij het station Purmerend

De verbinding van de historische binnenstad met het nieuwe Waterlandkwartier staat centraal.

Gebouwen aan de Waterlandlaan

Het Waterlandkwartier krijgt een unieke architectuur die goed past bij Purmerend. We maken het een woonomgeving voor iedereen.

Deelauto bij het station

De manier waarop mensen zich gaan verplaatsen verandert de komende jaren. We vertellen graag hoe we daarop inspelen in de toekomst.

Uitzicht over het Cramwinckelplantsoen

Het Waterlandkwartier wordt groen en duurzaam ingericht en geeft ruimte voor sport en spel. Lees meer over hoe het gebied een uitnodigende plek wordt om elkaar te ontmoeten in sport, spel en cultuur.

Wandelen door het Waterlandkwartier

We organiseerden voor de zomer van 2022 vijf wandelingen voor inwoners en ondernemers in het Waterlandkwartier. Doel van de wandelingen was om bewoners te informeren over de gebiedsontwikkeling in het Waterlandkwartier en vragen van inwoners en betrokkenen te kunnen beantwoorden. Projectleider Martin Matthijsse en wijkmanager Zohra Azzouz liepen mee. In totaal liepen er zo’n 80 mensen mee door het Waterlandkwartier.

Ondernemers

Ook ondernemers waren welkom bij de wandelingen. Binnenkort komen we speciaal voor ondernemers met een uitgebreider programma om mee te denken.

Burgemeester en wethouders van Purmerend maken bekend dat de gemeenteraad op 2 juni 2022 de Structuurvisie Waterlandkwartier Purmerend heeft vastgesteld. De structuurvisie is hetzelfde als het eerder vastgestelde masterplan. U kunt het masterplan downloaden. Heeft u moeite met het lezen van dit plan, stuur dan een e-mail naar waterlandkwartier@purmerend.nl.

De Structuurvisie Waterlandkwartier Purmerend vormt de beleidsbasis voor de toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen in het Waterlandkwartier. Daarnaast is het directe juridische gevolg van de vaststelling dat daarmee het op meerdere locaties gevestigde voorkeursrecht wordt verlengd met 3 jaar. Dat is nodig om regie te houden op de gebiedsontwikkelingen in het gebied.

Ontwerptekening van het Waterlandkwartier
Copyright BURA urbanism / LOLA Landscape Architects 

De gebiedsvisie voor het Waterlandkwartier is in januari 2020 vastgesteld door de gemeenteraad. De komende 2 jaar wordt deze verder uitgewerkt.

De visie is tot stand gekomen in samenwerking met professionele partijen, maar ook met bewoners en ondernemers uit het gebied. Zo vormt dit document de basis voor verdere uitwerkingen van concrete ontwikkelingen in het gebied. De visie is ook opgesteld in samenspraak met partijen als de provincie Noord-Holland, Metropoolregio Amsterdam, VRA, NS en Pro Rail. Met die partijen voeren we straks op basis van deze visie het gesprek.

In het Masterplan hebben we vastgesteld wat we in het gebied gaan doen. De gemeente heeft samen met andere partijen het Ontwerp Kwaliteitsplan gemaakt. Daarin leggen we vast hoe we het gaan doen.

De gemeente is bezig met het maken van de schetsen hoe het gebied er in de toekomst uit moet gaan zien. We kunnen het Waterlandkwartier laten uitgroeien tot veel meer dan een nieuwe woon-werkbuurt. Niet alleen door woningen te bouwen, maar ook door het station beter te benutten, een goed voorzieningenniveau te ontwikkelen en meer en andere ruimte te bieden aan ondernemers. De afgelopen jaren hebben we met inwoners, ondernemers en andere betrokkenen de plannen ontworpen.

De plannen voor het Waterlandkwartier zijn geselecteerd voor #ARC22 Stedenbouw Award, een ontwerpprijs voor het allerbeste werk in de stedenbouw.

De gemeente werkt voor dit project samen met BURA urbanism(stedenbouw) en LOLA Landscape Architects (landschapsarchitectuur). Zij schrijven over de selectie: "Op steenworp afstand van de historische kern van Purmerend, kan de stationsomgeving een belangrijke bijdrage vervullen in het verknopen van verschillende regionale en stedelijke ontwikkelingen."

Helaas is het plan niet geselecteerd voor de volgende ronde. Op 2 november 2022 wordt de winnaar bekend gemaakt. Lees de gehele inzending voor de selectie.

Tijdlijn

April

Naar verwachting gaat het ontwerp Kwaliteitsplan van 6 april tot en met 4 mei 2023 ter inzage.

Oktober

Op 12 oktober hebben we de omgeving groener gemaakt. Bewoners konden een geveltuintje aanvragen. Dat deden 17 mensen! Ook hebben we bij Appartementencomplex Waterlandkwartier een geveltuintje aangelegd.

Juli

We organiseren op vrijdag 1 juli de laatste wandeling voor bewoners en ondernemers door het Waterlandkwartier.

Juni

Vaststellen ontwerp-structuurvisie ‘Masterplan Waterlandkwartier Purmerend’ door de gemeenteraad. We organiseren op maandag 13 juni een eerste van in totaal 5 wandelingen voor bewoners en ondernemers door het Waterlandkwartier.

Mei

Bespreken van ontwerp-structuurvisie ‘Masterplan Waterlandkwartier Purmerend’ in de Commissie Ruimte op 19 mei. Inwoners van Purmerend hebben recht om in te spreken tijdens een commissievergadering. Zie voor meer informatie over het inspreken de informatie op raad.purmerend.nl.

November

De ontwerp-structuurvisie ‘Masterplan Waterlandkwartier Purmerend’ ligt ter inzage tot en met 6 januari 2022.

Juni

Er is besloten om het gebied een nieuwe naam te geven. Stationsgebied gaat verder als Waterlandkwartier.

April

Voor ondernemers is er een informatieavond georganiseerd.

Maart

(Online) gesprekken met bewoners vinden plaats over het stedenbouwkundig plan.

Januari

De gebiedsvisie voor het Waterlandkwartier is in januari 2020 vastgesteld.

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen, neem dan contact op met het projectteam via e-mail waterlandkwartier@purmerend.nl.

Copyright hoofdafbeelding BURA urbanism / LOLA Landscape Architects

Nieuwsbrief

Om u op de hoogte te kunnen houden van de plannen in het Waterlandkwartier kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief.

Documenten

Het gebied

Het Waterlandkwartier is het gebied tussen de Where, het spoor, de Gorslaan en het Beatrixplein.

Kaartje met het Waterlandkwartier aangegeven