Resultaten onderzoek programma Binnenstad

Purmerend groeit en ontwikkelt. We bouwen duizenden nieuwe woningen de komende jaren. Daarom denken we ook na over andere voorzieningen. Over de stad die we nu zijn en hoe we worden in de nabije toekomst. Dit doen we tijdens programma Binnenstad. Hiervoor halen we op veel verschillende manieren informatie op. Alle resultaten hiervan kunt u op deze site terugvinden.

De meeste jongeren uit Purmerend en Beemster eten liever een vette hap dan vegan, wonen liever in het groen buiten de stad dan in het centrum, vinden een spelletjeshal een goed idee voor Purmerend, missen een koffietentje waar je ook lekker kunt ontbijten en maken graag gebruik van een elektrische deelfiets of -scooter. In februari en maart van 2022 hebben bijna 1200 jongeren via een app hun ideale binnenstad van de toekomst vormgegeven. De uitkomsten zijn getoetst bij Junior Analists Purmerend (JAP). Dit is een groep jongeren uit Purmerend en Beemster die eens in de zoveel tijd meedenken over onderwerpen die spelen bij de gemeente. Alle uitkomsten zijn, samen met alle andere opgehaalde informatie, meegenomen in de eerst conceptvisie voor het programma binnenstad.

Bent u benieuwd naar alle resultaten van Swipocratie of de bijeenkomsten van de JAP? Mail dan naar programmabinnenstad@purmerend.nl

Tijdens de binnenstadsateliers, straatbijeenkomsten, 1-op-1-gesprekken, brede werkgroep, inloopsessies en andere bijeenkomsten zijn er veel goede ideeën gedeeld. Hier waren ruim 1000 mensen bij aanwezig. Er werd getekend en gediscussieerd over de toekomst van de binnenstad van Purmerend. Wat zijn stukken van de binnenstad die we moeten beschermen? Waar moet het anders? En wat doen we met specifieke locaties, zoals de Schapenmarkt? Allemaal vragen die voorbij kwamen op deze sessies, en waar ook veel originele ideeën voor waren. Het waren drukbezochte bijeenkomsten met veel energie en enthousiasme.

Voor de zomer hebben we twee inloopbijeenkomsten georganiseerd waar iedereen die dat wilde de eerste ideeën kon zien en daarop kon reageren. Bent u benieuwd naar wat we hebben gedeeld op deze bijeenkomsten? Mail dan naar programmabinnenstad@purmerend.nl

Er zijn 3 verschillende soorten enquêtes afgenomen: een bezoekersenquête, een bewonersenquête en een ondernemersenquête.

  • De bezoekersenquête voor de binnenstad van Purmerend is op twee verschillende dagen afgenomen. Het eerste moment was zaterdag 2 oktober, het tweede moment dinsdag 5 oktober (de dag dat de weekmarkt er staat). In totaal hebben we 242 bezoekers van de binnenstad bevraagd.
  • Van 5 november tot en met 21 november 2021 konden bewoners de bewoners-/bezoekersenquête invullen. Dit onderzoek werd volledig anoniem uitgevoerd. De bewonersenquête is op twee manieren afgenomen. Ten eerste is de enquête online verspreid via sociale media en via deze projectwebsite. Ten tweede is de enquête uitgezet bij het bewonerspanel van de gemeente. Uiteindelijk heeft dit 3.684 ingevulde enquêtes opgeleverd. Hiervan zijn 1.032 via de online enquête ingevuld, en 2.652 via het panel.
  • Een ander onderdeel van het onderzoek was een enquête onder de ondernemers van de binnenstad van Purmerend. Op deze manier krijgen wij meer inzicht in de mening van ondernemers over bijvoorbeeld het voorzieningenaanbod, de bereikbaarheid van de binnenstad en concrete actiepunten voor de binnenstad.

Bent u benieuwd naar alle resultaten van deze enquête(s)? Mail dan naar programmabinnenstad@purmerend.nl

Vanuit Provincie Noord-Holland loopt er een onderzoekstraject over transformatiemogelijkheden in binnensteden: Wonen voor Winkels. De binnenstad van Purmerend wordt in dit onderzoek ook meegenomen. Het traject heeft uiteindelijk als doel om (leegstaande) winkels op plekken in en rond de binnenstad bijvoorbeeld te transformeren naar woningen of andere bestemmingen zoals bijvoorbeeld culturele of maatschappelijke functies. Denk bij geschikte plekken bijvoorbeeld aan de centrumranden. Om voor Purmerend te kijken welke wensen en mogelijkheden er zijn, is er een kopgroep commercieel vastgoed samengesteld. Met deze groep wil de gemeente komen tot een gezamenlijk voorstel met onderwerpen en mogelijke oplossingen die voor de binnenstad van Purmerend relevant kunnen zijn voor het programma Binnenstad.

Er hebben drie bijeenkomsten plaatsgevonden. Wilt u de verslagen van deze bijeenkomsten ontvangen? Mail dan naar programmabinnenstad@purmerend.nl