Tijdlijn Programma Binnenstad Purmerend

Hieronder is te zien wat we al hebben gedaan en wat er nog op de planning staan voor programma Binnenstad.

Januari

Op 17 januari brachten ondernemers, vastgoedeigenaren, de gemeente en andere betrokkenen bij het programma Binnenstad een toost uit. Zowel op het nieuwe jaar, als op de vaststelling van de visie en het uitvoeringsprogramma van de binnenstad.

Afgelopen zomer heeft de gemeente Purmerend het voormalig ABN-AMRO kantoor aan de Kalversteeg, hoek van de Koemarkt aangekocht. Het voormalig kantoorgebouw biedt ruimte om invulling te geven aan de eerste planning uit het programma. Hierin staan onder andere de ambities om van de stad een sfeervolle huiskamer te maken waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en er genoeg voorzieningen zijn voor jong en oud. Op dit moment worden er gesprekken gevoerd met verschillende partijen om hier een goede invulling aan te geven.

December

Op 22 december heeft de raad de visie en de uitvoeringsagenda vastgesteld. Deze vergadering kunt u ook online terugkijken.

November

Op 23 november vond de inspiratiebijeenkomst voor vastgoedeigenaren met commercieel vastgoed plaats. Het doel was om met elkaar in gesprek te gaan over het waarom van samenwerken. Twee andere binnensteden – Beverwijk en Deventer – hebben hun ervaringen, hoe de samenwerking is vormgegeven en ‘waarom’ er voor deze samenwerkingsvorm is gekozen met ons gedeeld.

Op 28 november 2022 vond de werksessie voor de Dubbele Buurt en Breedstraat plaats. Tijdens de werksessie is er gesproken over het programma, de concepten en de samenwerking. Er zijn kansen geïnventariseerd om met elkaar samen te werken op het verfraaien van panden, het aantrekken van nieuwe ondernemers, het vergroenen van gevels, een collectieve aanpak verduurzamen, wonen boven winkels en optimalisatie van de markt.

Als u het verslag van één van deze bijeenkomst wilt ontvangen, kunt u deze opvragen via programmabinnenstad@purmerend.nl

Op 31 oktober zijn de stemmen voor de BIZ Koemarkt en Binnenstad geteld. Zowel de ondernemers op de Koemarkt als de ondernemers in de binnenstad hebben een positieve stem uitgebracht voor een samenwerking in een Bedrijveninvesteringszone (BIZ). Lees het nieuwsbericht over deze samenwerking

Oktober

In de maand oktober kunnen ondernemers stemmen over de BIZ. Eind oktober vindt de telling plaats.

September

Op 29 september heeft de commissie Ruimte de plannen meningsvormend besproken, deze vergadering kunt u op de website van de raad terugkijken.

Augustus

De laatste hand wordt gelegd aan de visie en het uitvoeringsprogramma.

Juli

We namen de raad van de gemeente Purmerend mee in de vorm van werksessies. Ook zijn de 3D-grondschilderingen op de Koemarkt officieel geopend en fleurden we de Breedstraat en Dubbele Buurt op met lampionnen en olijfbomen in pot in de vorm van een pilot. De Peperstraat fleurden we op met speciaal ontworpen vlaggen en bloemzakken. Ook dat was een pilot. We organiseerden sessies met de voorzitters van de ondernemersverenigingen en hebben de plannen getoetst bij diverse stakeholders. Ook heeft de gemeente Purmerend het voormalig ABN-AMRO kantoor aan de Kalversteeg, hoek van de Koemarkt, aangekocht. Het voormalig kantoorgebouw biedt ruimte om invulling te geven aan de eerste planning uit het programma.

Juni

De visie wordt verder uitgewerkt.

Mei

We organiseerden straatbijeenkomsten voor ondernemers en een inloopsessie voor iedereen die benieuwd was naar de eerste ideeën voor de binnenstad. De eerste gesprekken over de BIZ Koemarkt en binnenstad zijn gestart.

April

Iedereen die benieuwd was kon de eerste ideeën bekijken voor de binnenstad van de toekomst en hun mening geven. Jongeren bouwden hun binnenstad van de toekomst bouwen bij de Hackaton. Er was een bijeenkomst voor ondernemers en commercieel vastgoed om de eerste ideeën te bekijken.

Maart

Alle input die we hebben opgehaald is verwerkt is een eerste conceptversie. Deze eerste ideeën deelden we met de brede werkgroep en commercieel vastgoed.

Februari

We gingen met jongeren in gesprek via Swipocratie (een tool waarbij je door naar links of rechts te 'swipen' kan aangeven hoe jouw ideale binnenstad eruit ziet) en Junior Analists Purmerend (JAP). Ook stond er weer een sessie met de brede werkgroep op de planning.

Januari

We gaan verder met de 1-op-1 gesprekken en groepsessies met verschillende stakeholder zoals cultuur, sport, groen, toerisme en de markt.

December

Eerste analyse van de opgehaald input. We beginnen met 1-op-1 gesprekken met sleutelpartijen en stakeholders om de eerste resultaten te toetsen en de verdieping op te zoeken.

Oktober/november

We verstuurden enquêtes naar ondernemers, bewoners en bezoekers van Purmerend. Ook organiseerden we binnenstadsateliers, straatbijeenkomsten en sessies met de brede werkgroep. Eerste overleg met het commercieel vastgoed in het kader van project 'Wonen voor Winkels'.

Augustus

We organiseerden de eerste straatbijeenkomsten met de ondernemers.