Vervangen riolering en herinrichting Van IJsendijkstraat

Er is onderhoud nodig aan het riool en het wegdek aan de Van IJsendijkstraat tussen ’t Achterom en de Cantekoogweg. Omdat we hier dan toch aan het werk gaan, is dit een goed moment om de buitenruimte meer duurzaam, klimaatbestendig en verkeersveilig in te richten.

Het plangebied ‘Van IJsendijkstraat’ is het gebied op en rond de doorgaande route van de Van IJsendijkstraat ter hoogte van de nieuwe Sporthal ‘de Beuk’ en diverse sportverenigingen. Daarnaast gaan we ook aan de slag op het terrein van de voetbalvereniging Purmersteijn.

Afbeelding
Het projectgebied aangegeven in een kaartje van Overwhere-Zuid

In een geel kader is aangegeven wat de projectlocatie is de Van IJsendijkstraat ter hoogte van de nieuwe Sporthal ‘de Beuk’ en diverse sportverenigingen.

De Van IJsendijkstraat is onderdeel van een doorgaande verkeersroute, met daarlangs verschillende functies vanaf het centrum van Purmerend naar bedrijventerrein ‘de Koog’. Het gebied wordt doorkruist door een fietsverbinding naar de scholencampus op de Flevostraat.

Definitief ontwerp

Om tot een definitief ontwerp te komen zijn diverse gesprekken gevoerd met onder andere sportverenigingen, bedrijven, bewoners, nood- en hulpdiensten en nutsbedrijven. Ook hebben interne afdelingen binnen de gemeente meegedacht over het ontwerp.

De reacties die we tijdens de verschillende bijeenkomsten hebben ontvangen, zijn daar waar mogelijk verwerkt in het definitief ontwerp. We hebben daarbij gekeken of het een verbetering is voor de openbare ruimte, of het technisch haalbaar en betaalbaar is. Het definitief ontwerp kunt u hieronder bekijken. Als u moeite heeft met het lezen van dit document, neemt u dan contact met ons op?

Afbeelding

Verkeer en parkeren

 • De ingang van de voetbalvereniging Purmersteijn wordt verplaatst naar de oostelijke zijde.
  Het eenrichtingsverkeer wordt doorgetrokken tot aan deze nieuwe ingang.
  De parkeervakken langs de Van IJsendijkstraat worden opgeheven. Hierdoor ontstaat er ruimte voor een fietspad en een trottoir. Dit zorgt onder meer voor een groter veiligheidsgevoel. Er zijn extra parkeervakken gemaakt op het terrein bij Purmersteijn.
 • Parkeervakken op het sportcomplex voor auto's zijn hier donkergrijs.
 • Scooters en fietsen parkeren op het zwarte gedeelte op het complex van de voetbalvereniging.
 • Op de tekening is de naast de asfaltweg (in grijs) aan beide zijden van de weg in het rood het fietspad aangegeven.
 • De strook voor hulpdiensten is toegevoegd.
 • Het lichtgroen op de kaart is gras naast de weg voor het sportcomplex.

Bomen

 • Bestaande bomen zijn op de kaart groen omcirkeld.
 • Nieuwe bomen die we plaatsen zijn dikker omcirkeld.
 • Bomen die we moeten verwijderen zijn met een rood kruis aangegeven. Onder andere bij de fietsparkeerplaatsen op het terrein van de voetbalvereniging komen bomen te vervallen, op basis van advies van groenbeheer van de gemeente Purmerend, omdat de gezondheid van een aantal bomen te wensen overlaat en de bomen de werkzaamheden wellicht niet overleven. De bomen worden elders gecompenseerd.

We proberen om half 2024 te starten met de werkzaamheden. We ronden dan in de loop van 2024 de werkzaamheden af. Op het moment dat de aannemer geselecteerd is en de planning definitief is laten we dat omwonenden weten.

Inloopbijeenkomst

Op woensdag 22 juni 2022 was er een inloopbijeenkomst bij Rugby Club Waterland. Het voorlopig ontwerp was daar in te zien en vragen werden beantwoord. Ook kon er worden gereageerd op de plannen van de gemeente.

Daarnaast hebben we gesprekken gevoerd met onder andere sportverenigingen, bedrijven, bewoners, nood- en hulpdiensten en nutsbedrijven.

De reacties die we tijdens de verschillende bijeenkomsten hebben ontvangen, zijn daar waar mogelijk verwerkt in het definitief ontwerp.

Heeft u vragen of opmerkingen?

Dan kunt u contact met ons opnemen. U kunt mailen naar omgevingsmanagement@purmerend.nl.