Vervangen riolering Van IJsendijkstraat

Het plangebied ‘Van IJsendijkstraat’ is het gebied op en rond de doorgaande route van de Van IJsendijkstraat ter hoogte van de nieuwe Sporthal ‘de Beuk’ en diverse sportverenigingen.

Afbeelding
Het projectgebied aangegeven in een kaartje van Overwhere-Zuid

In een geel kader is aangegeven wat de projectlocatie is de Van IJsendijkstraat ter hoogte van de nieuwe Sporthal ‘de Beuk’ en diverse sportverenigingen.

De Van IJsendijkstraat is onderdeel van een doorgaande verkeersroute, met daarlangs verschillende functies vanaf het centrum van Purmerend naar bedrijventerrein ‘de Koog’. Het gebied wordt doorkruist door een fietsverbinding naar de scholencampus op de Flevostraat.

Voorlopig ontwerp

Er is onderhoud nodig aan het riool en het wegdek tussen ’t Achterom en de Cantekoogweg. Omdat we hier dan toch aan het werk gaan, is dit een goed moment om te onderzoeken hoe we de buitenruimte duurzaam, klimaatbestendig en verkeersveilig kunnen inrichten.

Daarvoor hebben we een voorlopig ontwerp van de buitenruimte gemaakt. Deze tekening vindt u hieronder.

Verkeer

Op de tekening is de naast de asfalt weg (grijs) in het rood het fietspad aangegeven. Lichtgroen is gras naast de weg voor het sportcomplex. Parkeervakken voor auto's zijn hier donkergrijs, scooters en fietsen parkeren op het zwarte gedeelte op het complex van de sporthal.

Bomen

Bestaande bomen zijn groen omcirkeld, nieuwe bomen die we plaatsen zijn dikker omcirkeld. Bomen die we moeten worden verwijderd zijn met een rood kruis aangegeven.

Afbeelding

Inloopbijeenkomst

Op woensdag 22 juni was er een inloopbijeenkomst bij de Rugby Club Waterland. Het voorlopig ontwerp was daar in te zien en vragen werden beantwoord. Ook kon er worden gereageerd op de plannen De gemeente bekijkt deze reacties en verwerkt deze waar mogelijk in het definitieve ontwerp.