Wagenweggebied

Moderne woningen, groen en voorzieningen om de hoek en een aantrekkelijk winkelgebied. Het zijn de factoren die we terug willen zien in het vernieuwde Wagenweggebied.

Het Wagenweggebied oogt rommelig. Doel is om het gebied te veranderen van een bedrijventerrein naar een levendige, stadse wijk, waar wonen, werken en verblijven samengaan. Het gebied ligt dichtbij de binnenstad, voorzieningen en treinstations. Het is daardoor geschikt voor intensieve bebouwing en stedelijke woonmilieus.

Ambitiedocument

Er is een ambitiedocument opgesteld door de gemeente en de stakeholders in het gebied. Hiermee worden partijen enthousiast gemaakt en uitgenodigd om de verandering naar een mooie nieuwe stadswijk samen vorm te geven.

In het ambitiedocument is uitgegaan van 3 functionele gebieden:

  1. Oostelijk plandeel: vestiging van retail en supermarkten met aan de zuidzijde een mix met wonen.
  2. Westelijk plandeel: een supermarkt en retailcluster op en rond de locatie van de Deen. De locatie Pinnacle (Leen Bakker/Kwantum) blijft retail, met een voorkeur voor aanpassing naar stedelijk wonen op termijn.
  3. Middelste plandeel: het deel tussen de 2 retail-locaties aanpassen naar stedelijk woongebied. We willen de retail verplaatsen naar het oostelijke plangebied en de locatie veranderen naar woongebied.

Deelprojecten

Er lopen verschillende deelprojecten. Nieuws, updates en hoe het nu per project is leest u op de pagina Van brug tot brug.