Werkzaamheden binnenstad

Stadsverwarming Purmerend legt een warmtetracé aan voor nieuwbouwproject PostNL. Er wordt gewerkt vanaf het parkeerterrein aan de achterkant van het stadhuis, via de Populierenstraat en Plantsoengracht en Gedempte Where naar het nieuwbouwproject PostNL.

Stadsverwarming Purmerend (SVP) legt een warmtetracé aan voor nieuwbouwproject 'PostNL'. Wij combineren dit met het vervangen van rioolleidingen. Dit betekent dat er gewerkt wordt vanaf het parkeerterrein aan de achterkant van het stadhuis, via de Populierenstraat en Plantsoengracht en Gedempte Where naar het nieuwbouwproject ‘PostNL’.

Planning

De werkzaamheden beginnen in oktober en zijn naar verwachting begin 2024 afgerond. Er wordt gewerkt in fases. Zo proberen we de hinder zoveel mogelijk te beperken. Onderaan deze pagina leest u per straat/gebied wanneer daar gewerkt wordt en wat de overlast is.

Dit is een globale planning, die wij steeds bijwerken. De werkzaamheden zijn door de aannemer strak gepland. Als er ergens iets uitloopt kan dit ervoor zorgen dat de planning aangepast moet worden. Dan passen wij deze website aan.

Bereikbaarheid binnenstad

De planning is zo ingericht dat de binnenstad zo min mogelijk overlast heeft. Evenementen die staan gepland gaan gewoon door. Met ondernemers die moeten laden en lossen op plekken waar wordt gewerkt, wordt apart contact opgenomen. De nood- en hulpdiensten hebben tijdens de werkzaamheden altijd ongehinderde toegang.

Op de pagina Parkeervergunning voor bewoners vindt u meer informatie over de parkeervergunninggebieden. Hier leest u ook wat de overloopgebieden zijn waar u mag parkeren met uw parkeervergunning Centrum of Zuiderpolder. Om daar meer over te lezen klikt u onderaan de pagina op 'Parkeervergunning Centrum aanvragen' of 'Parkeervergunning Zuiderpolder aanvragen'.

Van 9 oktober tot 2 november

 • 18 parkeerplaatsen afgesloten.
 • 2 laadpalen niet beschikbaar.
 • Er is een werkvak afgezet naast de fietsenstalling en over het voetpad aan de achterkant van het stadhuis.
 • Het voetpad Statenpad (langs de parkeerplaats) is deels niet te gebruiken.
 • Er liggen rijplaten.
 • Er wordt gewerkt in fases waardoor altijd 1 deel van het parkeerterrein bereikbaar is.
 • De toegang tot het stadhuis is tijdelijk minder makkelijk vanwege rijplaten.

Van 27 november tot en met 21 december

 • 20 parkeerplekken afgesloten.
 • Er wordt gewerkt in fases waardoor altijd 1 deel van het parkeerterrein bereikbaar is.

Van 26 oktober tot en met 19 november

 • 7 parkeerplekken afgesloten.
 • Populierenstraat in de richting Wolthuissingel is dicht. Verkeer wordt omgeleid met borden.
 • Inrit voor bouwbedrijf Dekker blijft bereikbaar.

Van 27 november tot en met 21 december het deel langs het stadhuis

 • 7 parkeerplekken niet beschikbaar
 • Populierenstraat in de richting Wolthuissingel is dicht. Verkeer wordt omgeleid met borden.
 • Inrit voor bouwbedrijf Dekker blijft bereikbaar

Van 23 oktober tot en met 10 november

 • 36 parkeerplekken afgesloten.
 • 2 mindervalidenparkeerplaatsen afgesloten.
 • Fietsenrekken langs de parkeerplekken worden tijdelijk weggehaald.
 • Toegang tot de begraafplaats met een loopbrug.
 • Nieuwstraat is afgesloten op 7 november en 10 november tussen de Koestraat en Plantsoengracht. Het verkeer wordt omgeleid.

Van 23 oktober tot en met 26 januari

 • Parkeerterrein is afgesloten de hele periode dat er gewerkt wordt.
 • Bezoekers met een camper worden verwezen naar het parkeerterrein bij het Leeghwaterbad.
 • Het gemaal is bereikbaar.
 • De Julianastraat wordt op vrijdag 17 en 24 november en donderdag en vrijdag 30 november en 1 december afgesloten omdat er geboord moet worden. Omwonenden hebben hierover een brief ontvangen. Er staan op verschillende plekken verkeersregelaars om het verkeer om te leiden.
 • Het voetpad langs het water vanaf de Julianastraat tot de fietsbrug wordt afgezet vanwege voorbereidingen voor de werkzaamheden.
 • Achter Julianastraat 41 ligt een montageplaats. Hier worden de verschillende buizen aan elkaar gemaakt, om vervolgens de grond in te gaan. Er is altijd een wandelpad vrij naar Julianastraat 41.

Van 23 oktober tot en met 17 november

 • Er zijn 10 parkeerplekken niet beschikbaar.
 • Voor de woningen is er een wandelpad beschikbaar. Deze is ook toegankelijk voor rolstoelen.
 • Met ondernemers die moeten laden en lossen wordt apart contact opgenomen.
 • 1 keer een sluiting in een weekend, datum volgt nog

Van 8 november tot en met 24 november

 • Looiersplein is afgesloten.

Van 23 oktober tot en met 17 november en van 19 december tot en met 22 december

 • De Achterdijk is afgesloten tussen huisnummer 40 en 80.
 • Het fietspad langs de Gedempte Where is dicht. Fietsers worden met borden omgeleid.
 • Er zijn 28 parkeerplekken afgesloten.
 • Voor de woningen is er een wandelpad. Deze is ook toegankelijk voor rolstoelen.
 • De afvalcontainers worden gedraaid. Op deze manier kunnen ze tijdelijk geleegd worden via het fietspad in plaats van via de Achterdijk.
 • Met ondernemers die moeten laden en lossen wordt apart contact opgenomen.
 • Vanwege het slechte weer hebben de werkzaamheden vertraging opgelopen en zijn deze nog niet klaar op 17 november. Tijdens de werkzaamheden wordt gekeken of het mogelijk is om een deel van de Achterdijk al te openen.

De werkzaamheden aan de Achterdijk lopen gestaag, maar wel iets langer dan gewenst. De aannemer is druk bezig met het bestraten van de weg.

Van 23 oktober tot en met 17 november

 • Het fietspad langs de Gedempte Where is dicht. Fietsers worden met borden omgeleid.
 • 1 keer een sluiting in een weekend, datum volgt nog

Van 29 november tot en met 8 januari

 • Het fietspad langs de Gedempte Where is dicht. Fietsers worden met borden omgeleid.
 • De weg wordt een paar keer afgesloten om de oversteek te maken naar de nieuwbouwlocatie PostNL. De extacte data volgen nog. Verkeer wordt met borden omgeleid.
 • De Gedempte Where heeft tijdelijk een ander wegdek, tot de werkzaamheden klaar zijn.

Op vrijdag 1 december wordt de laatste van de drie boringen uitgevoerd. Eerder was het voor het aansluiten van het Post NL gebouw op de stadsverwarming. Deze boring is voor een persrioolleiding die naast de buizen van de stadsverwarming getrokken wordt. Zo zijn de werkzaamheden gecombineerd om extra overlast te voorkomen.

Voor het uitvoeren van deze boring wordt de Gedempte Where helaas deels afgesloten. We geven zo snel mogelijk de weg weer vrij.

Er bestaat nog een kleine kans dat de werkzaamheden vanwege het weer uitgesteld moeten worden. De verwachting is dat het matig gaat vriezen, waardoor er een kans is dat er niet geboord kan worden. De werkzaamheden vinden dan op een later moment plaats. Wanneer dat is, wordt uiteraard dan nog gecommuniceerd.

Contact

Omgevingsmanager Arjen Meinema is bereikbaar via 0299 452 689 of awa.meinema@purmerend.nl.

Werktijden

Maandag tot en met vrijdag van 7.00 tot 16.00 uur. Als dat nodig is wordt er soms gewerkt tot 18.00 uur. Als er gewerkt wordt aan de boringen is dit uiterlijk tot 19.00 uur.