Inschrijving aanleunwoning

Een aanleunwoning is een zelfstandige huurwoning (gelijkvloers) in of in de buurt van een zorginstelling.

Inwoners die 75 jaar of ouder zijn kunnen zich inschrijven voor een aanleunwoning. De gemeente kan hierop een uitzondering maken als de huidige woning niet geschikt is en de bewoner een langdurige zorgindicatie mét verblijf heeft; een zogenaamd zorgzwaartepakket (ZZP) of een indicatie via Ziektekostenverzekeringswet.

Toewijzen via Woonmatch

Sinds 1 mei 2022 is de gemeente gestart met het aanbieden van 75+(aanleun)woningen van Intermaris en Wooncompagnie via het woningaanbodsysteem Woonmatch. Als dit goed verloopt gaat de gemeente verder met de aanleunwoningen van andere corporaties. Door de 75+(aanleun)woningen via Woonmatch toe te wijzen staan deze woningen minder lang leeg en is het voor iedereen duidelijker wie, wanneer aan de beurt is voor een 75+(aanleun)woning. U kiest zelf wanneer u reageert op een 75+woning.

Inschrijven en reageren

Om een 75+(aanleun)woning te krijgen, kunnen inwoners zich inschrijven bij Woonmatch Waterland, dit is gratis. Op Woonmatch staan de 75+(aanleun)woningen die vrijkomen. Inwoners kunnen zelf actief zoeken en reageren.

Overgangsfase

Het is de bedoeling dat uiteindelijk alle 75+(aanleun)woningen, na de proefperiode, via Woonmatch worden toegewezen en niet meer via de gemeente.

Inschrijfduur gemeente meenemen naar Woonmatch

Staat u al lange tijd ingeschreven voor een aanleunwoning bij de gemeente dan kunt u deze inschrijfduur “meenemen” naar Woonmatch. Dit kunt u niet zelf doen, u kunt de gemeente bellen om dit voor u te regelen.

Telefonisch spreekuur

Voor vragen, hulp bij inschrijving of meer informatie, kunnen inwoners contact opnemen met team Wonen via (0299) 452 555 (op maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 15.00 uur en op vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur).