Inschrijving aanleunwoning

Een aanleunwoning is een zelfstandige huurwoning (gelijkvloers) in of in de buurt van een zorginstelling.

Toewijzen via Woonmatch

Sinds 1 mei 2022 is de gemeente gestart met het aanbieden van 75+(aanleun)woningen van Intermaris en Wooncompagnie via het woningaanbodsysteem Woonmatch Waterland. Als dit goed verloopt gaat de gemeente verder met de aanleunwoningen van andere corporaties. Door de 75+(aanleun)woningen via Woonmatch Waterland toe te wijzen staan deze woningen minder lang leeg en is het voor iedereen duidelijker wie, wanneer aan de beurt is voor een 75+(aanleun)woning. U wordt dan niet meer gebeld door de gemeente maar u kiest zelf wanneer u reageert op een 75+(aanleun)woning.

Inschrijven en reageren

Om een 75+(aanleun)woning te krijgen, kunt u zich gratis inschrijven bij Woonmatch Waterland. Op Woonmatch Waterland staan de 75+(aanleun)woningen die vrijkomen. U kunt zelf actief zoeken en reageren. Inschrijven is belangrijk want met langere inschrijfduur maakt u meer kans op een woning. Voor hulp bij inschrijven en/of reageren kunt u contact opnemen met de gemeente (zie telefonisch spreekuur). Wanneer u zich niet zelf kunt inschrijven op Woonmatch Waterland en u hiervoor geen hulp van familie of vrienden kunt vragen, kunt u contact opnemen met de gemeente (zie telefonisch spreekuur).

Overgangsfase

Het is de bedoeling dat uiteindelijk alle 75+(aanleun)woningen, na de proefperiode, via Woonmatch Waterland worden toegewezen en niet meer via de gemeente.

Telefonisch spreekuur

Voor vragen en hulp (bij inschrijving of bij het reageren op woningen via Woonmatch Waterland) kunt u contact opnemen met team Wonen via (0299) 452 555 (op maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 15.00 uur en op vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur).