Tijdelijke woningen

Tijdelijke woningen zijn bedoeld voor inwoners van de gemeente, die om wat voor reden dan ook binnen een korte periode tijdelijke huisvesting nodig hebben.

Informatie voor woningzoekenden

Er worden in Purmerend in totaal 200 tijdelijke woningen geplaatst. Van deze woningen wordt 70% direct toegewezen. De overige 30% van de woningen wordt verhuurd via loting aan woningzoekenden in Purmerend. In het eerste kwartaal van 2022 worden 108 tijdelijke woningen opgeleverd aan de Verzetslaan. Van deze woningen wordt 30% via loting voor verhuur aangeboden.

Tijdelijke woningen Verzetslaan

De inschrijving voor de tijdelijke woningen aan de Verzetslaan is gesloten. Uit de totale lijst met aanmeldingen worden de nieuwe bewoners geloot.

Handig om te weten

 • De woning betreft een 1-persoons studio van ongeveer 25 m². Hierdoor is het niet mogelijk om kinderen in te laten wonen.
 • Er mag maximaal 1 persoon worden ingeschreven op het adres.
 • De huurprijs is € 500,- per maand, excl. servicekosten.
 • Het huurcontract is voor maximaal 2 jaar. Dit betekent dat het huurcontract na twee jaar eindigt. U bent zelf verantwoordelijk voor het zoeken van een woonplek na deze periode.
 • Huisdieren zijn niet toegestaan.
 • Roken in de woning is niet toegestaan.
 • Er is voldoende parkeergelegenheid bij de Verzetslaan.

Aanmelden

Op dit moment kunt u zich niet aanmelden. Zodra dit weer kan, leest u dat op deze pagina. U komt alleen voor loting in aanmerking, als u:

 • Een woning nodig heeft.
 • Minimaal 6 maanden inwoner van Purmerend bent of een sociale, maatschappelijke of economische binding met Purmerend heeft.
 • De financiële mogelijkheid heeft om zelfstandig te kunnen wonen.
 • Woonvaardigheden heeft om zelfstandig te kunnen wonen.
 • Geen overlast geeft.

Bekend bij AOP of Wmo?

Heeft u met spoed een woning nodig en bent u ingeschreven bij het Algemeen Opvangcentrum Purmerend (AOP) of bij de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)? Dan valt u mogelijk onder de 70% van de woningen die direct worden toegewezen. Neem in dat geval contact op met uw contactpersoon bij het AOP of de Wmo.

Informatie voor zorgverleners

Er worden in Purmerend in totaal 200 tijdelijke woningen geplaatst. Van deze woningen wordt 70% direct toegewezen door de gemeente. Deze woningen zijn voor kandidaten die, op basis van maatwerk, een woning toegewezen krijgen. Dit kan gaan om:

 • Mensen die beschikken over een urgentieverklaring.
 • Mensen die uitstromen uit wonen op maat (Casa 24, AOP, Beschermd Woonvorm etcetera).
 • Mensen die met spoed een woning nodig hebben, maar niet in aanmerking komen voor een urgentieverklaring.

Dit gaat niet om mensen:

 • Die overlast geven.
 • Met een zware zorgvraag.
 • Met fysieke beperking.
 • Met inwonende kinderen.

Voor het aanmelden van iemand die volgens u in aanmerking komt voor direct toewijzen van een tijdelijke woning, kunt u contact opnemen met uw contactpersoon bij het Wmo-loket.