Tijdelijke woningen

Tijdelijke woningen zijn bedoeld voor inwoners van de gemeente, die om wat voor reden dan ook binnen een korte periode tijdelijke huisvesting nodig hebben.

U kunt u van maandag 6 maart 2023 tot vrijdag 24 maart 2023 inschrijven om mee te loten voor de tijdelijke woningen. Door uw inschrijving komt uw naam op een lijst te staan. Op het moment dat er een woning vrij komt, wordt uit de totale lijst met aanmeldingen een nieuwe bewoner geloot.

Handig om te weten

 • De woning betreft een 1-persoons studio van ongeveer 25 m². Hierdoor is het niet mogelijk om kinderen in te laten wonen.
 • Er mag maximaal 1 persoon worden ingeschreven op het adres.
 • De huurprijs is € 511,50 per maand, excl. servicekosten.
 • Het huurcontract is voor maximaal de periode dat de tijdelijke woningen mogen blijven staan op de betreffende locatie. Dit betekent dat het huurcontract eindigt als de omgevingsvergunning afloopt. Hoe lang dit is verschilt per locatie. U heeft geen invloed op welke locatie u wordt ingeloot.
 • U bent zelf verantwoordelijk voor het zoeken van een woonplek na deze periode.
 • Huisdieren zijn niet toegestaan.
 • Roken in de woning is niet toegestaan.
 • Er is voldoende parkeergelegenheid bij alle locaties met uitzondering van de Kanaaldijk. Hier is geen parkeergelegenheid en ook geen mogelijkheid tot het aanvragen van een parkeervergunning.

Aanmelden

U kunt zich op dit moment niet meer aanmelden om mee te loten voor een tijdelijke woning. U komt alleen voor loting in aanmerking, als u:

 • Minimaal 6 maanden inwoner van Purmerend bent of een sociale, maatschappelijke of economische binding met Purmerend heeft.
 • De financiële mogelijkheid heeft om zelfstandig te kunnen wonen.
 • Woonvaardigheden heeft om zelfstandig te kunnen wonen.
 • Geen overlast geeft.

Bekend bij AOP of Wmo?

Heeft u met spoed een woning nodig en bent u ingeschreven bij het Algemeen Opvangcentrum Purmerend (AOP) of bij de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)? Dan valt u mogelijk onder de 70% van de woningen die direct worden toegewezen. Neem in dat geval contact op met uw contactpersoon bij het AOP of de Wmo.

Informatie voor zorgverleners

Er zijn in Purmerend in totaal 200 tijdelijke woningen geplaatst. Van deze woningen wordt 70% direct toegewezen door de gemeente. Deze woningen zijn voor kandidaten die, op basis van maatwerk, een woning toegewezen krijgen. Dit kan gaan om:

 • Mensen die beschikken over een urgentieverklaring.
 • Mensen die uitstromen uit wonen op maat (Casa 24, AOP, Beschermd Woonvorm etcetera).
 • Mensen die met spoed een woning nodig hebben, maar niet in aanmerking komen voor een urgentieverklaring.

Dit gaat niet om mensen:

 • Die overlast geven.
 • Met een zware zorgvraag.
 • Met fysieke beperking.
 • Met inwonende kinderen.

Voor het aanmelden van iemand die volgens u in aanmerking komt voor direct toewijzen van een tijdelijke woning, kunt u contact opnemen met uw contactpersoon bij het Wmo-loket.

Vragen en antwoorden over de tijdelijke woningen

Op deze pagina vindt u vragen en antwoorden over de tijdelijke woningen in gemeente Purmerend.