Woningmonitor 2022

Hoeveel woningen telt gemeente Purmerend in de verschillende wijken? Wat staat er de komende tijd aan woningbouw in de planning? Lopen de ontwikkelingen in de woningvoorraad gelijk op met de inwoneraantallen? In de Woningmonitor 2022 zijn deze en nog veel meer cijfers over de gemeentelijke woningvoorraad verzameld.

Cijfers over wonen in Purmerend en Beemster

Uit de cijfers blijkt dat de stijgende lijn in de woningvoorraad opnieuw doorzet: op 1 januari 2022 telde de gemeente in totaal 42.039 woningen, ruim 900 meer dan een jaar eerder. Dit is inclusief de woningen in de voormalige gemeente Beemster die op 1 januari onderdeel werd van gemeente Purmerend. In de Woningmonitor 2021 waren de cijfers van Beemster ook al opgenomen, maar dit jaar zijn ze voor het eerst samengevoegd met die van Purmerend.

In alle wijken is het aantal woningen toegenomen. Wel kwamen er meer koopwoningen dan huurwoningen bij. De verhouding koop-huur ligt nu op 60%:40% (32% corporatiewoningen en 8% vrije sector). Een mooie ontwikkeling is dat inmiddels 62% van de corporatiewoningen energielabel A heeft en nog eens 17% energielabel B.

De toekomst belooft verdere groei: in de komende jaren wordt in alle wijken gebouwd om het groeiende aantal inwoners ook in de toekomst woonruimte te kunnen bieden. De verwachting is dat het aantal woningen tot 1 januari 2040 verder oploopt tot 52.972 – een netto toename van 26%.

Benieuwd naar alle details? Lees dan de volledige Woningmonitor 2022 van Beemster en Purmerend. Die kunt u opvragen door een mailtje te sturen naar woonbeleid@purmerend.nl.