Woonvoorzieningen

Wat u moet weten

Woonvoorzieningen zijn vaste of losse voorzieningen in of rond het huis waardoor u langer zelfstandig kunt blijven wonen.

Een woonvoorziening is bijvoorbeeld een drempelhulp, speciale douchestoel, keukenaanpassing of traplift.

Voor wie

Voorwaarde is dat de woonvoorziening niet gewoon in de winkel te koop is. Deze algemeen gebruikelijke voorzieningen komen niet voor vergoeding in aanmerking. Voorbeelden hiervan zijn een verhoogde toiletpot, eenhendelmengkranen en een eenvoudige douchestoel.

Woonvoorzieningen zijn niet leeftijdgebonden.

Kosten

Eigen bijdrage

Als u gebruik maakt van de Wmo betaalt u een eigen bijdrage, het abonnementstarief.

De hoogte van de eigen bijdrage is € 19 per maand. Als u gehuwd bent of samenwoont en minimaal 1 van u nog onder de AOW-gerechtigde leeftijd is betaalt u € 0,00.

De eigen bijdrage betaalt u aan het Centraal Administratie Kantoor (CAK). U betaalt zolang u gebruik maakt van de Wmo, maar nooit meer dan de kostprijs van de hulp of voorziening.

Welke leverancier

Voor woonvoorzieningen heeft de gemeente contracten met diverse leveranciers. Zo heeft de gemeente een contract met Medipoint voor de losse woonvoorzieningen en voor trapliften met Handicare.

Onder voorwaarden kunt u ook kiezen voor een Persoonsgebonden budget (Pgb) waarmee u zelf een woonvoorziening kunt inkopen bij een leverancier  naar eigen keuze.