Leerplicht en onderwijs in het buitenland

Ieder kind in Nederland heeft recht op onderwijs.

Op de website van de Rijksoverheid vindt u informatie over leerplicht, verlof, vrijstelling, verzuim, kwalificatieplicht, startkwalificatie en onderwijs in het buitenland.

Schoolbezoek buitenland

Kinderen die in gemeente Purmerend staan ingeschreven, moeten ook in Nederland naar school. Sommige ouders kiezen ervoor om hun kinderen in het buitenland naar school te sturen. Hier leest u wat de regels zijn rond schoolbezoek van leerplichtige kinderen in het buitenland.

Als u uw kind in het buitenland naar school wilt laten gaan, dan moet u daarvoor een vrijstelling van inschrijving op een school in Nederland voor aanvragen (zie hieronder).

  • Lever vóór 1 juli het formulier 'Beroep vrijstelling van inschrijvingsplicht' in bij de leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar nodigt u daarna uit voor een gesprek.
  • Lever aan het begin van het schooljaar een verklaring van de school in het buitenland in bij de leerplichtambtenaar. In de verklaring moet staan dat de leerling op de school in het buitenland staat ingeschreven.
  • Lever aan het eind van het schooljaar het formulier 'Regelmatig schoolbezoek buitenland' in bij de leerplichtambtenaar.

Als u de schoolverklaring en het formulier 'Regelmatig schoolbezoek buitenland' niet inlevert, dan start de leerplichtambtenaar een onderzoek. Als de vrijstelling ongeldig is, kan dit als gevolg hebben dat de Leerplichtwet wordt overtreden.

U kunt bovenstaande formulieren opvragen bij de leerplichtambtenaar via leerplicht@purmerend.nl.

Als uw kind langer dan één schooljaar in het buitenland naar school gaat, gaat de gemeente Purmerend ervan uit dat uw kind daar ook woont. U moet uw kind dan uitschrijven uit het Bevolkingsregister van Purmerend.

  • Kinderen jonger dan 12 jaar schrijft u zo snel mogelijk in op een school voor basisonderwijs. U bent daar als ouder zelf verantwoordelijk voor. Informeer bij Leerplicht of raadpleeg de scholengids.
  • Kinderen die ouder zijn dan 12 jaar meldt u zo snel mogelijk aan bij de Internationale Schakelklas (ISK) van de SG W.J. Bladergroen in Purmerend.
  • Kinderen van 6 tot 12 jaar die nog geen Nederlands spreken, worden via de basisschool aangemeld bij de schakelklas in Purmerend. Zie de website van Schakelklaspurmerend.

Via onderstaande gegevens kunt u contact opnemen met Leerplicht Purmerend: