Leges AOV-pas

De gemeente Purmerend gaat de kosten die inwoners hebben gemaakt voor het uitgeven van een AOV-pas terugbetalen. AOV staat voor Aanvullend Openbaar Vervoer.

Inwoners kunnen hier gebruik van maken als zij vanwege lichamelijke en/of psychische beperkingen niet meer met eigen vervoer, vervoer door anderen of het openbaar vervoer kunnen reizen. De administratieve kosten voor het uitgeven van deze pas had de gemeente niet mogen doorberekenen.

Vervoerpas

Bij een indicatie voor het AOV, wordt een vervoerpas verstrekt. Er werden leges in rekening gebracht voor het pasje en voor een duplicaat bij verlies. Half december 2021 is gebleken dat dit niet mag. Het AOV-pasje is een voorziening die binnen Wmo valt en daar mag de gemeente geen extra kosten voor rekenen.

Terugbetaling

De gemeente is in december 2021 direct gestopt met het innen van leges. Het college van burgemeester en wethouders heeft nu besloten iedereen die ooit leges heeft betaald, dit bedrag terug te betalen. Het gaat om een bedrag van maximaal € 48,90 per pas.

Brief met informatie

De gemeente gaat iedereen die leges heeft betaald een brief sturen waarin ook aangegeven wordt welk bedrag zal worden terugbetaald. De brieven worden begin juni verstuurd.

Volgende stap

Personen die wel in aanmerking komen, maar die wij niet hebben kunnen achterhalen kunnen na 1 juli op deze pagina lezen hoe zij toch in aanmerking komen voor terugbetaling.