Burgemeester reikt 10 Koninklijke onderscheidingen uit

Op vrijdag 26 april 2024 heeft burgemeester Ellen van Selm 10 Koninklijke Onderscheidingen uitgereikt aan Purmerenders. 7 betrokkenen ontvingen een onderscheiding als Lid in de Orde van Oranje Nassau, 3 betrokkenen ontvingen een onderscheiding als Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

De volgende Purmerenders kregen een Koninklijke Onderscheiding:

  1. De heer Adriaan Cornelis Belmon
  2. Mevrouw Jannette Hemrica-Wals
  3. De heer Pieter Hopman
  4. De heer Pieter Willem van der Kooij
  5. De heer Hendrik Johannes Overdijk
  6. De heer Kintamanie Ramdhan
  7. De heer Harry Albertus Tiepel
  8. De heer Bart Tishauser
  9. De heer Jacobus Veltmeijer
  10. De heer René Jacobus Verhoogt

De heer Adriaan Cornelis Belmon (72)

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Belmon is al 32 jaar vrijwilliger bij Voetbalvereniging Zuidoostbeemster (ZOB) en zeer actief binnen de jeugdcommissie. In de periode van 1991 tot 2011 was de heer Belmon trainer en jeugdleider. In die periode stond hij meerdere avonden per week en op zaterdag op het voetbalveld om training te geven aan verschillende jeugdteams. Sinds 2011 geeft hij op woensdagmiddag training aan de kleinste voetballertjes.

Naast het geven van training zorgde de heer Belmon ervoor dat de lijnen op de velden getrokken werden. Sinds 2004 organiseert de heer Belmon met een mede-vrijwilliger het Sixen-toernooi: de voorbereiding, de uitvoering en de financiën. In januari beginnen de voorbereidingen voor dit grootse toernooi. Naast bovengenoemde activiteiten organiseert de heer Belmon binnen de vereniging het Sinterklaas- en kerstfeest voor de jeugd.

Mevrouw Jannette Hemrica-Wals (81)

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Hemrica is sinds 1982 lid van de christelijke gereformeerde kerk ‘de Schuilplaats’ in Purmerend. Sinds haar lidmaatschap is ze ook zeer betrokken bij vrijwillige activiteiten, onder andere het schoonmaken van de kerk, koffie zetten bij speciale gelegenheden zoals feesten en uitvaarten, wekelijks ontvangen van koren, zorgen voor de catering en zoeken van gastpredikanten. Daarnaast haalt ze bijdragen op voor de theologische universiteit, doet boodschappen en houdt de voorraad bij. Op eigen initiatief bezoekt ze ook iedere week leden van de kerk die mindervalide zijn.

Sinds 1984 is mevrouw Hemrica collectant bij de Nierstichting en vanaf 1990 was zij als wijkcoördinator zeer betrokken bij de totale organisatie van de jaarlijkse collecte van de Nierstichting in Purmerend. Mevrouw Hemrica is één van de 450 vrijwilligers die bij ongeveer 500 boeren aan het werk zijn voor de stichting Water, Land en Dijken. Van het jaar 2000 tot 2012 doorzocht zij bij diverse boeren de graslanden om nesten op te sporen van weidevogels zodat deze nesten beschermd kunnen worden tijdens het broedseizoen. Mede dankzij haar kon er een telling bijgehouden worden.

De heer Pieter Hopman (81)

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Hopman is vanaf zijn jeugd lid van voetbalvereniging SV Beemster. Jarenlang had hij een actieve voetbalcarrière. Vanaf 1965 startte zijn vrijwilligerswerk met het ophalen van oud papier. Vele jaren haalde de heer Hopman oud papier op met de tractor en wagen.

De heer Hopman was van 1975 tot 2002 jeugdtrainer en elftalleider van verschillende teams. Als jeugdtrainer trainde hij iedere woensdagmiddag de jongste jeugd. Als elftalleider stelde hij de teamsamenstelling vast met de coaches/trainers van het eerste en tweede team. Op zondagen en wedstrijddagen begeleidde hij het eerste elftal. Als jeugdscheidsrechter floot hij gedurende 15 jaar iedere zaterdag een jeugdwedstrijd. In 1981 werd de heer Hopman voorzitter van het jeugdbestuur en bestuurslid, hij behartigde de belangen van de jeugdteams en deed de technische zaken binnen het bestuur. In deze functie was hij ook betrokken bij verbouwingen binnen de vereniging, zoals de kantine en de Beemsterhal.

De heer Hopman heeft in zijn vrijwilligerscarrière duizenden kilometers aan lijnen op de velden getrokken, dat doet hij nog steeds. Op dit moment is de heer Hopman nog steeds bijna dagelijks te vinden op het terrein om het complex in orde te houden. Hij geeft elke maandagochtend leiding aan de onderhoudsploeg.

De heer Pieter Willem van der Kooij (70)

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Van der Kooij is ruim 30 jaar actief als vrijwilliger bij de Stichting Bim Bam. Regelmatig rijdt hij met de Bim Bam bus door Purmerend voor het legen van de textielbakken bij de winkelcentra. Daarnaast is hij sinds 1983 actief bij de Taborstichting. Vanaf 2014 was hij adviseur en sinds 2021 is hij voorzitter.

Als voorzitter van de Renovatiecommissie heeft hij onder andere een team aangestuurd dat zich bezig hield met de renovatie van de grote zaal tot een eigentijdse ruimte. De heer Van der Kooij was betrokken bij gesprekken met architecten, beoordeelde voorstellen en offertes voor de inrichting en zorgde voor de afstemming met betrokkenen. Ook de sponsoractie voor een nieuwe vleugel en de aanschaf van zonnepanelen is door hem gestart en met succes afgerond. Momenteel houdt hij zich bezig met de energietransitie van het gebouw. Naast dit alles maakt de heer Van der Kooij deel uit van de ‘klusgroep’ en is hij voorzanger in het koor Cantamo en koorensemble van de Protestantse Gemeente Purmerend.
Voor de dichterskring Waterland is de heer Van der Kooij sinds 2009 actief als coördinator ‘Poëzie in de openbare ruimte’. Hij vraagt subsidie aan voor poëzieprojecten en legt contacten met organisaties waar poëzie kan komen te hangen.

Van 2002 tot 2005 gaf de heer Van der Kooij leiding aan het CDA Purmerend in een heropstartfase. Als voorzitter kreeg hij een trekkersrol bij het formeren van een nieuw bestuur. Tot 2020 werkte hij bij Teamwork Projects. Ook hier heeft hij bedrijven en organisaties gesteund bij de omslag naar een andere benadering van het personeel. Zijn invalshoek bood ruimte voor creatieve ontwikkeling binnen een organisatie.

De heer Van der Kooij was vanaf 2007 initiator van de Manuele Intelligentie Groep (MIG). Dit is een groep die zich inzet voor de aandacht voor de techniek (manuele intelligentie) in het basisonderwijs te vergroten. Hij is de bedenker van het begrip Manuele Intelligentie (MQ). De heer Van der Kooij zette zich in om kansen te vergroten voor leerlingen die meer met hun handen dan met hun hoofd iets kunnen. Dit heeft geleid tot de oprichting van de vereniging MIG met een dynamisch netwerk van 40 scholen, 4 schoolbesturen en het bedrijfsleven in de regio Waterland. Jaarlijks maken honderden basisschoolleerlingen kennis met een technisch bedrijf in de regio. Mede dankzij zijn inzet als voorzitter is MSG een begrip geworden in de regio Waterland en daarbuiten. Later bleef hij zich inspannen voor landelijke erkenning bij het Ministerie van Onderwijs.

De heer Hendrik Johannes Overdijk (81)

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Overdijk is in de periode 1970-1995 vrijwilliger geweest voor het brandweerkorps Purmerend. Ook is hij lid geweest van de bedrijfsbrandweer van het Shell-laboratorium Purmerend. De heer Overdijk is een liefhebber van muziek uit de jaren 50, 60 en 70, zowel Engels- als Nederlandstalige muziek. Hij vertelt erover en laat de muziek horen op een authentieke grammofoon. De heer Overdijk brengt al ruim 20 jaar muziek ten gehore op het Fort aan den Ham. Het Fort is onderdeel van de Stelling van Amsterdam en er is een museum gevestigd.

De heer Overdijk is bij speciale gebeurtenissen aanwezig om muzikale ondersteuning te geven met oude platenspelers en singles, terwijl gasten het fort bezoeken. Ook draait de heer Overdijk platen bij diverse verzorgingshuizen van ‘De Zorgcirkel’ in Purmerend en omgeving (De Viervorst, Jaap van Praaghuis, Novawhere, St. Nicolaashof). De heer Overdijk is een liefhebber van grammofoonplaten (hij heeft er zo’n 1400), (koffer)grammofoons en pick-ups. Hij vrolijkt de bewoners op, neemt verzoeknummers mee. Hij zingt zelf mee en laat de bewoners ook meezingen en wie wil mag meedansen. Ook in verzorgingshuizen van stichting Evean (de Lishof, Festina Lente, Erasmushuis, Oostergauw) komt hij regelmatig plaatjes draaien en wordt het restaurant omgetoverd tot een bruin café.

De heer Kintamanie Ramdhan (66)

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Ramdhan zet zich met grote betrokkenheid - naast zijn werk als jurist - al jaren onvermoeibaar in op maatschappelijk gebied. Hij stelt zijn ervaring, kennis en kunde beschikbaar aan verschillende lagen van de Surinaams-Hindoestaanse gemeenschap in Nederland en Suriname. Op zeer jonge leeftijd zette hij zich als scholier in voor de samenleving in Suriname als padvinder-leider en lid van de Ghandi Jongeren Organisatie in Nickerie.

Met medewerking van de heer Ramdhan worden nog steeds kansarme kinderen voorzien van schoolpakketten en andere middelen. Van 1985 tot 1988 was de heer Ramdhan vrijwilliger bij de rechtswinkel in Purmerend. Hij gaf hulp op sociaal-maatschappelijk vlak aan ouderen en mensen met een minimum inkomen, bezwaarschriftprocedures, contacten, bemiddeling, overleg met gemeente, wijkcentra, en had zitting in commissies. In deze periode heeft hij ook vluchtelingen bijgestaan in hun rechten bij Vluchtelingenwerk Purmerend. Van 1995 tot 1997 gaf de heer Ramdhan juridisch advies aan de minst bedeelden in buurthuis Anansi in Amsterdam.

Van 1986 tot 2011 was de heer Ramdhan achtereenvolgend secretaris, interim-voorzitter, juridisch adviseur bij de Stichting Himmat Purmerend. Hier is hij betrokken geweest bij de opzet van een Mandir (tempel) voor de Hindoestaanse gemeenschap, waarbij ouderen bijeen konden komen voor religieuze doeleinden.

In maart 2024 is de heer Ramdhan 25 jaar betrokken als vrijwillig juridisch adviseur van de stichting Satya Dharma uit Rotterdam-Hoogvliet. Deze stichting heeft als doelstelling het organiseren van culturele, maatschappelijke, sociale en religieuze vormingsactiviteiten. De heer Ramdhan geeft met name sociaal zwakkeren adviezen op zijn vakgebied en verzorgt onder meer lezingen. Daarnaast heeft hij de samenwerking bevorderd tussen Satya Dharma en culturele organisaties in Paramaribo.

Via de VHP (Verenigde Hervormings Partij) zet de heer Ramdhan zich in om een rechtvaardige en welvarende samenleving te bevorderen. Hij schrijft waardevolle teksten en opienistukken en was actief tijdens bezoeken van de president van Suriname. De Stichting ‘Samen 1, Samen sterk’ kan op de heer Ramdhan rekenen voor advies en agenderen van belangrijke kwesties, zoals het verwerven van een nieuw gebouw voor de stichting. Ook bij de Stichting Indian Light Foundation geeft hij juridische adviezen en helpt met het organiseren van allerlei activiteiten.

De heer Harry Albertus Tiepel (72)

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Tiepel is sinds 1976 lid van voetbalvereniging Kwadijk, eerst als spelend lid, maar naast het spelen zet hij zich al vele jaren in als vrijwilliger. De heer Tiepel startte met het maken van het clubblad en de distributie ervan. Eerst handmatig, later in digitale vorm. Ook zorgt hij dat de website van de vereniging up-to-date blijft. Sinds 1996 trad de heer Tiepel regelmatig op als wedstrijdsecretaris, hij keurde de velden voor de KNVB, was het aanspreekpunt voor de KNVB en bezocht de vergaderingen. In 2003 trad de heer Tiepel toe tot het bestuur en nam hij de ledenadministratie onder zijn beheer.

Na zijn pensionering in 2014 heeft de heer Tiepel een groot deel van het beheer van de vereniging op zich genomen. Het schoonmaken van de kantine, de lijnen trekken op de velden, de feestcommissie, en de inkopen voor de kantine behoren allemaal tot zijn taken. Daarnaast is hij de contactpersoon voor de medewerkers van de gemeente die onderhoud plegen aan de velden, en is hij aanspreekpunt voor de vrijwilligers.

Naast zijn activiteiten bij de voetbalclub, is de heer Tiepel ook actief voor de gemeente Purmerend. Al jarenlang zit hij op een stembureau tijdens de verkiezingen. Ook maakt de heer Tiepel al vele jaren deel uit van de bewonerscommissie ‘Otto Frank’ van de flat in Purmerend waar hij woont. Deze commissie zorgt voor een prettige woonomgeving door het onderhouden van de groenvoorziening in en rond de flat. Er is een jaarlijkse vrijmarkt waar de heer Tiepel medeorganisator van is. Via deze commissie is hij vooral ook actief in het reguliere overleg met woningcorporatie Intermaris.

De heer Bart Tishauser (63)

Ridder in de Orde van Oranje Nassau

De heer Tishauser zet zich vanaf 2001 op vrijwillige basis in voor Purmerend. Hij was 17 jaar lang lid van de Rotaryclub Purmerend en bekleedde verschillende bestuursfuncties, hij was voorzitter en penningmeester. Naast de bestuursfuncties zette hij zich in om acties op touw te zetten en mensen te enthousiasmeren.

Bij het hardloopevenement ‘Beemster erfgoed Marathon’ was hij tot mei 2023 medeorganisator en verzorgde hij bij zijn woonhuis een culinaire ‘aardbeienstop’. Gedurende 3 jaar was de heer Tishauser voorzitter van de Beemster Ondernemersvereniging. In deze functie heeft hij bij de fusie tussen Beemster en Purmerend een grote rol gespeeld bij het samenvoegen van de Beemster Ondernemers met de Purmerendse Regio Ondernemers (PRO). Naast zijn werk stak hij veel tijd in het vertegenwoordigen van en opkomen voor de belangen van Beemster ondernemers.

Vanaf 2018 is de heer Tishauser bestuurslid van de Raad van Advies van de Stichting Promotie Beemster Werelderfgoed. De heer Tishauser is een van de oprichters van de Stichting Openstelling Toren Keyserkerk Beemster. Met zijn expertise en ervaring bekleedde hij de functie van penningmeester. De toren is inmiddels te beklimmen met een schitterend uitzicht over de Beemsterpolder. Als bestuurslid van de stichting ‘Vrienden voor Purmerend’ speelt de heer Tishauser een cruciale rol. De Stichting zet zich in voor eenzame ouderen en mensen die een steuntje in de rug verdienen. De heer Tishauser doet er alles aan om anderen een mooie dag te laten beleven zonder daarbij zelf in de schijnwerpers te staan. In de coronaperiode heeft hij een grote rol gespeeld bij het organiseren van bedankbijeenkomsten voor zorgmedewerkers.

Sinds 2021 is de heer Tishauser medelid van het team Ambassadeurs voor het inloophuis WIJ-Allemaal, een ontmoetingsplek voor (ex) kankerpatiënten en hun naasten. Met zijn expertise adviseert hij het Inloophuis op vele gebieden en draagt hij ideeën uit hoe het inloophuis beter op de kaart gezet kan worden. Daarnaast is hij medeorganisator van activiteiten en evenementen. Al vanaf 2007 voert de heer Tishauser regelmatig actie voor KIKA door zijn deelname aan World Major Marathons, Run for KIKA Estafette en Giro di KIKA.

De heer Jacobus Veltmeijer (73)

Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer Veltmeijer is sinds 1991 vrijwilliger bij Voetbalvereniging Zuidoostbeemster (ZOB) en zeer actief binnen de jeugdcommissie. De club telt 850 leden en bestaat uit een veld- en een zaalafdeling. Vanaf 1991 tot heden is de heer Veltmeijer trainer. Gedurende 15 jaar heeft hij meerdere avonden en de zaterdag training gegeven. Op dit moment geeft hij op de zaterdagen training aan de jongste voetballertjes. De afgelopen 6 jaar maakte de heer Veltmeijer deel uit van de kantinecommissie. Hij maakt op verschillende dagen de kantine schoon, staat hij achter de bar en hij doet de inkoop.

Sinds 2004 organiseert de heer Veltmeijer, samen met een mede-vrijwilliger het Sixen-toernooi. Dit is een 2-daags voetbaltoernooi waarin veel tijd gaat zitten. Hij is samen met zijn collega verantwoordelijk, zowel in de voorbereiding en de uitvoering als de financiën. In januari beginnen de voorbereidingen voor dit grootse toernooi. Naast bovengenoemde activiteiten organiseert de heer Veltmeijer met een mede-vrijwilliger binnen de vereniging het Sinterklaas- en kerstfeest voor de jeugd.

De heer René Jacobus Verhoogt (65)

Ridder in de Orde van Oranje Nassau

De heer Verhoogt is sinds 1995 vrijwilliger, naast zijn betaalde functies. In dat jaar was hij lid van het bestuur Katholiek Onderwijs, secretaris van de stichting ‘een speeltuin in Purmerend’, lid van het bestuur van gymvereniging Vlug en Vaardig, en voorzitter van accordeonvereniging Avanti. Vanaf 1996 had de heer Verhoogt gedurende 10 jaar verschillende vrijwillige functies bij het Nederlandse Rode Kruis in Amsterdam. Hij zat als voorzitter en als deelnemer in verschillende werkgroepen. Hij was voorzitter van het project ‘merkbaar veranderen’ tijdens periode van reorganisatie. Hij nam vanaf 1997 deel aan het bestuurlijk overleg, stelde de agenda op, stelde vergaderstukken samen en nam deel aan vergaderingen. Hij deed de hoofdredactie van het nieuwsbulletin en was lid van de Galacommissie van het jaarlijkse benefietgala.

Als lid van de bouwcommissie kwam in 2001 de nieuwbouw van het Rode Kruisgebouw tot stand. Hij heeft hulp geboden na de tsunami in Thailand en grote overstromingen in Marokko. Als lid van het bestuur en voorzitter van de Stichting Zeil Noord was de heer Verhoogt betrokken bij de organisatie van ‘gehandicaptenvaarten’ tijdens Sail 2000. Tijdens het Internationale Jaar van de Vrijwilliger was hij lid van het lokaal comité Amsterdam dat activiteiten organiseerde. Bij het project Zichron Menachem was hij medeorganisator van speciale vakantieweken voor kinderen met kanker uit Israël die voor vakanties naar Nederland kwamen. Hij gaf adviezen en zorgde dat er onder andere een ambulance paraat stond.

Van 2007 tot 2010 heeft de heer Verhoogt bijgedragen aan de totstandkoming van Hospice Purmerend. De heer Verhoogt heeft zich ingespannen om in Purmerend een hospice te realiseren. Hij was gedurende enkele jaren voorzitter van het bestuur van Stichting Hospice in Vrijheid.

De heer Verhoogt is zeer betrokken bij dierenwelzijn. Onder andere zat hij in het bestuur van de Federatie Dierenambulances Nederland, was hij voorzitter van het managementteam van de Stichting Dierenambulance Amsterdam en voorzitter van het gezamenlijk overleg Dierenwelzijnsorganisaties Amsterdam. Hij was initiatiefnemer van de landelijke Dierenambulancedag in 2009 en 2010 en lid van de adviesraad Dierenwelzijn van de gemeente Amsterdam.

Sinds 2016 is de heer Verhoogt oprichter en beheerder van de Stichting SoGood. Een stichting die zich inzet voor mensen die leven in armoede. Daarnaast gaat de stichting voedselverspilling tegen. Het buurtkastje is hierin een van de populairste projecten.

Ook bij het Montessorionderwijs Purmerend heeft de heer Verhoogt diverse rollen bekleed. Hij was initiatiefnemer voor de oprichting van de oudervereniging, zat eerst in het bestuur en was later voorzitter van het bestuur. Hij is de initiatiefnemer geweest om het schoolplein uitdagender te maken en via verschillende initiatieven (waaronder een sponsorloop), ging het schoolplein op de schop en kwam er een natuurlijker en uitdagender schoolplein. Kinderen werden meer uitgedaagd tot spelen en klimmen en klauteren. Naast dit alles was de heer Verhoogt gedurende 6 jaar mantelzorger voor zijn moeder.