De weg naar een realistische ontwikkelstrategie voor de Koog

Marcella Wiffrie_en_Jacques Groenewoud

De visie en de ambitie voor de ontwikkeling van De Koog en de (e)sports Tech Campus zijn bepaald. Nu is het tijd voor de volgende stap; het opstellen van een ontwikkelstrategie voor de uitvoering van de plannen voor de Koog. Marcella Wiffrie (projectmanager De Koog & (e)sports Tech Campus) en Jacques Groenewoud (Senior Planeconoom) praten ons bij.

Bij het opstellen van een integrale ontwikkelstrategie mogen een aantal belangrijke aspecten niet vergeten worden. Jacques: ‘Zo is het is het belangrijk inzicht te hebben in de omvang van de activiteiten en de behoefte aan huisvesting in het gebied, hoewel de grootte van de campusontwikkeling niet vooraf is vastgesteld. We streven naar een natuurlijke groei. Het plan is om minstens 1.200 woningen te realiseren waarbij ook ruimte is voor startups, onderwijs, sport en (maatschappelijke) voorzieningen.’

Wonen, werken en leren

‘Het is ook belangrijk om woningcorporaties erbij de betrekken’, vertelt Marcella. ‘De campus moet aantrekkelijk zijn voor jonge inwoners. Huisvestiging speelt hierin een essentiële rol. Net zoals onderwijsinstellingen, die ten opzichten van organisaties, voor meer stabiliteit zorgen op de lange termijn. Door werken en leren te combineren kunnen studenten na hun studie doorstromen naar de bedrijven op de campus.’

Sociaal karakter

‘Het is ook noodzakelijk dat het gebied zich sociaal verankert om goed te kunnen presteren. Daarom wordt er momenteel actief gewerkt aan de oprichting van een nieuw sociaal netwerk in De Koog’, legt Marcella enthousiast uit. Ze benadrukt het belang van betrokkenheid van de lokale gemeenschap in dit proces en vertelt dat er plannen zijn om de gezondheid van ouderen in de aangrenzende wijken van de campus te verbeteren, waarbij esports en gaming als middelen worden ingezet.

Wensen en verwachtingen stakeholders

Het ontwikkelen van een campus zonder gemeente grond is boeiende gebiedsontwikkeling. Jacques: ‘Het is hierbij noodzakelijk om verschillende organisaties aan te trekken en de gemeente moet de richtlijnen vaststellen. We willen geleidelijk ontwikkelen, soms met een actiever grondbeleid en soms met een faciliterende aanpak. Het houden van bijeenkomsten met stakeholders is belangrijk, zodat we weten wat de wensen en verwachtingen zijn.’

Loskoppelen esports- en gebiedsontwikkeling

Het initiatief is ontstaan bij H20 Esports en hun expertise en netwerk zijn van groot belang voor de verdere ontwikkeling van de campus. Marcella: ‘H20 Esports speelt een essentiële rol in het gebied, maar de groei van dit gebied is natuurlijk niet uitsluitend afhankelijk van H20. Hoewel de initiatiefnemers ervan een belangrijke start hebben gemaakt, is het wenselijk dat er meer prominente locaties en projecten ontstaan in dit gebied waarbij de bedrijven op De Koog en daarbuiten van kunnen profiteren. Door de (e)sports Tech Campus en de rest van het gebied los van elkaar te zien kan de gemeente de campus ondersteunen en tegelijkertijd de algehele vooruitgang van het gebied bevorderen. Dit zorgt ervoor dat de ontwikkelingen in het gebied versnellen.’

Aanbesteding

Om tot een duidelijk Functioneel Programma van Eisen (FPvE) te komen is een werksessie georganiseerd met externe stakeholders, ambtenaren en bestuurders van gemeente Purmerend, gemeente Amsterdam en Provincie Noord-Holland. Dit FPvE is meegenomen in de offerteaanvraag voor de ontwikkelstrategie. Inmiddels is hiervoor - in samenwerking met stakeholders uit het gebied - een bureau geselecteerd. ‘De opdracht is gegund aan Rebel Group’, vertelt Jacques. ‘Het team wat zij hebben samengesteld bestaat naast Rebel uit Arup, Karres & Brands en Proof of the sum. Zij hebben veel ervaring en expertise op het gebied van campusontwikkeling (sociaal economische kant en community) met vergelijkbare projecten als deze. Daarbij is hun Plan van Eisen met betrekking tot de op te leveren (deel)producten sterk in relatie tot een realistische haalbare planning. Wat we ook als prettig ervaren is dat het team zichtbaar op elkaar ingespeeld is.’ Marcella vult aan: ‘We hebben er alle vertrouwen dat we met Rebel Group een ervaren en enthousiast bureau hebben gekozen. We willen voor het 1e kwartaal 2024 een ontwikkelstrategie gereed hebben, zodat we op korte termijn duidelijkheid kunnen geven aan de ondernemers in het gebied, maar ook initiatiefnemers die graag met plannen in het gebied aan de slag willen. Zodra we verdere stappen ondernemen in dit verband, organiseren we een uitgebreide bijeenkomst in De Koog om meer informatie te delen. Als er ondernemers zijn die op dit moment vragen hebben of als er onduidelijkheden zijn rondom de ontwikkelingen op de Koog neem dan vooral contact met ons op via transformatiedekoog@purmerend.nl of campus@purmerend.nl.