Herstelwerkzaamheden brug A7

In oktober 2022 werd een inspectie gedaan aan de 'Korporaal van de mariniers Jeroen Houwelingbrug' (de brug in de A7, over de Neckerstraat). Daaruit bleek dat de steunpunten van de brug niet voldoen om het gewicht van zwaar verkeer, zoals grote vrachtwagens, te dragen. Hierdoor moet de brug in de snelweg A7 over de Neckerstraat en het Noordhollandsch kanaal worden hersteld.

Op dit moment mag er al geen zwaar verkeer (vrachtwagens zwaarder dan 30 ton) meer overheen.

Wanneer

Rijkswaterstaat versterkt de brug van 5 april tot 1 september 2024. Dit gaat onvermijdelijk hinder opleveren, ondanks dat de brug niet volledig wordt afgesloten. We verwachten dat de hele stad er iets van gaat merken.

Inloopspreekuur in het stadhuis

Er is elke dinsdag tot en met 16 april een inloopspreekuur van Rijkswaterstaat in het stadhuis van Purmerend, van 9.00 tot 11.00 uur.

U kunt hier uw vragen stellen.

Vragen

Rijkswaterstaat organiseert en beheert ook de noodzakelijke verkeersmaatregelen en communicatie daarover. Als u daar vragen over heeft, neem dan contact op met bruga7purmerend@rws.nl of bel met de Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat via 0800-8002.

Rijkswaterstaat houdt ook een projectwebsite bij over dit project. Aannemer Savera zet de BouwApp in om iedereen op de hoogte te houden van de werkzaamheden. De BouwApp download u in de app stores. Het project is daar te vinden onder de naam 'Versterking brug A7 Neckerstraat'. Via de knop 'Volgen' selecteert u het project en kunt u informatie over het project volgen.

Rijkswaterstaat versterkt de steunpunten van de 'Korporaal van de mariniers Jeroen Houwelingbrug' (de brug in de A7, over de Neckerstraat) in 2 delen: per weghelft. Op de website van Rijkswaterstaat staat meer informatie over de planning en werkzaamheden.

Tijdens de werkzaamheden blijft de brug beperkt open voor verkeer.

Maximum snelheid

Er is 1 weghelft van de brug open voor verkeer in beide richtingen. De 2 rijstroken per rijrichting zijn daardoor smaller. Daarom wordt de maximumsnelheid op de brug teruggebracht naar 70 kilometer per uur.

Afgesloten worden

 • Toerit 4 Purmerend-Zuid richting Hoorn
 • Toerit 5 Purmerend richting Zaandam
 • Afrit 5 Purmerend vanuit de richting Zaandam

Tijdens de werkzaamheden mag verkeer zwaarder dan 25 ton de brug niet gebruiken.

Bekijk de informatie op de website van Rijkswaterstaat.


Geslotenverklaring Beemster

Tijdens de werkzaamheden willen we de gemeente veilig en leefbaar houden. Om sluipverkeer over de veelal smalle wegen in het wegennet van de gemeente Purmerend te voorkomen, is er op een aantal wegen een geslotenverklaring. Op maandag tot en met vrijdag tussen 6.00 en 10.00 uur is er een geslotenverklaring van noord naar zuid. In de avondspits geldt geen geslotenverklaring. Op de website van Rijkswaterstaat vindt u een overzicht welke gebieden en wegen afgesloten zijn.

Ontheffingen inwoners Beemster

Alle adressen in de Beemster hebben eind maart een brief met 2 ontheffingen ontvangen. Inwoners die een extra auto hebben of bijvoorbeeld zorgverleners aan huis ontvangen, kunnen online een extra ontheffing aanvragen.

Ontheffingen bedrijven Beemster

Alle bedrijven in de Beemster kunnen voor personeel een ontheffing aanvragen voor hun personeelsleden die niet in de Beemster wonen en door de geslotenverklaring moeten rijden om het bedrijf te bereiken. Let op: de werkgever moet de aanvraag indienen.

Wie krijgen nog meer een ontheffing?

 • Nood- en hulpdiensten.
 • Bergers indien binnen het gebied een berging te verrichten.
 • Personeel dat in het gebied moet zijn zoals vrijwilliger brandweer medewerkers met piketdienst, verloskundigen en medisch personeel, veearts , mantelzorgers en overige zorgverleners denk aan bijvoorbeeld kinderopvang.
 • Serviceverlenende bedrijf die meerder malen per week in de Beemster moeten zijn. Waarbij aantoonbaar via vrachtbrief duidelijk moet zijn dat zij een bestemming hebben in de Beemster.
 • Leveranciers die een ontheffingsbrief hebben ontvangen van de afnemer in de Beemster kunnen in combinatie met een vrachtbrief het gebied in tijdens de spits.
 • Bouwbedrijven zoals aannemers, loodgieters, elektriciens die kunnen aantonen dat hun opdracht in het ontsloten gebied ligt en komen uit de richting boven de N244.
 • Bedrijven die voor calamiteiten in het gebied moeten zijn.

Extra ontheffing aanvragen

Via de website kunnen werkgevers en inwoners uit de Beemster een extra ontheffing aanvragen. Let op: u moet als inwoner of ondernemer een ontheffing aanvragen voor de persoon/bedrijf die op uw adres moet zijn.

Ik heb een (extra) ontheffing aangevraagd maar nog niets gehoord

Inmiddels hebben ruim 3500 inwoners en ondernemers (extra) ontheffingen aangevraagd. Een team is deze vergunningen aan het beoordelen. Door het hoge aantal aanvragen, duurt de verwerking langer dan gewenst. Het team gaat er vanuit dat alle zorgverleners en bedrijven die recht hebben op een vergunning deze ook voor 8 april ontvangen. Het kan zijn dat individuele aanvragen iets langer nodig hebben. Wij vragen daarvoor uw begrip.

Mijn ontheffing is afgekeurd wat kan ik nu doen?

In de e-mail die u heeft ontvangen staat de reden van afkeuring. Als u van mening bent dat dit niet klopt, kunt u een onderbouwing mailen aan bruga7@purmerend.nl.

In onze gemeente geldt in deze periode in een aantal zones een geslotenverklaring voor vrachtverkeer. Deze geslotenverklaring (ongeacht het gewicht van de vrachtauto) is bedoeld om de veiligheid en doorstroming zo goed als mogelijk binnen de gemeente te borgen. Ondernemers krijgen het verzoek om leveringen zoveel mogelijk buiten de spits in te plannen. Dit levert minder tijdverlies voor de leverancier op en zorgt ook voor veiligere wegen tijdens spits- en schooltijden.

Heeft u ook een ontheffing nodig omdat u in de ochtendspits moet leveren in een gebied met een geslotenverklaring (de Beemster of Westerweg), dan moet deze worden aangevraagd door degene die op het adres woont/werkt aan wie u moet leveren.

Op de website van Rijkswaterstaat vindt u meer informatie over wat u zelf kunt doen.

Bezoek aan het stadhuis?

Heeft u een afspraak bij het stadhuis? Houd dan rekening met extra reistijd en vertrek op tijd.

Afvalinzameling

We houden er rekening mee dat onze vuilniswagens tijdens de werkzaamheden aan de brug in de A7 vast kunnen komen te staan. We komen de afvalbakken altijd legen, maar misschien op een later moment op de dag dan u gewend bent.

 • Zorg dat de bakken altijd voor 6.00 uur buiten staan. Dat mag ook na 20.00 uur de avond ervoor. De ophaaldagen veranderen niet, alleen de momenten op de dag kunnen anders zijn.
 • Normaal halen we vanaf april weer wekelijks gft-afval op. Dat doen we nu nog niet. We bekijken in april of en wanneer het weer mogelijk is om de wekelijkse inzameling op te starten.
 • Ook de wachttijden voor het ophalen van het grofvuil kunnen oplopen, als blijkt dat de wegen te druk zijn.
 • De milieustraat blijft op de gebruikelijke openingstijden open.
 • De informatie in de afvalkalender is altijd actueel.

Met hulpdiensten zijn afspraken gemaakt. Zij kunnen altijd op de plek van bestemming komen.

Het Dijklander Ziekenhuis blijft bereikbaar tijdens deze periode. Houd rekening met mogelijk extra reistijd.

Zorgpersoneel met een (acute) zorgtaak heeft een tijdelijk ontheffing ontvangen. De komende periode wordt gebruikt om alles rond de zorg goed in te regelen met betrekking tot de ontheffingen.

Het project wordt uitgevoerd en betaald door Rijkswaterstaat.

Rijkswaterstaat

Lees meer informatie op de projectpagina op de website van Rijkswaterstaat of meld u aan voor hun nieuwsbrief over de werkzaamheden aan de A7.

Aanmelden nieuwsbrief