Extra aandacht voor veiligheid tijdens voorjaarskermis Purmerend

Het centrum van Purmerend wordt binnenkort omgedoopt tot kermislocatie. Een evenement waar velen in Purmerend en de regio naar uitkijken. Net zoals afgelopen najaar is het centrum tijdens de voorjaarskermis aangewezen als veiligheidsrisicogebied. De politie heeft in het aangewezen gebied extra bevoegdheden zoals preventief fouilleren. Ook komt er extra cameratoezicht. Buurtbewoners en (horeca)ondernemers in het gebied ontvangen hierover een brief met meer informatie.

Maatregelen

Voorafgaand aan de kermisperiode heeft de gemeente in overleg met de politie en de kermiscoördinator een aantal maatregelen besproken. Er is gekozen voor extra cameratoezicht, het aanwijzen van het veiligheidsrisicogebied en maatregelen die kunnen worden ingezet afhankelijk van de situatie. Denk daarbij aan gebiedsverboden die de politie kan geven aan overlastgevers die terugkeren na een waarschuwing, maar ook het vroegtijdig beëindigen van de kermis.

Burgemeester Ellen van Selm: “De kermis in de binnenstad is een open familie-evenement. Daar zijn we trots op. Gevaarlijke voorwerpen en onruststokers horen hier niet thuis. Ik zet maatregelen in zoals extra cameratoezicht om de kermis veilig en gezellig te houden voor iedereen. Het is een extra oogje in het zeil voor de kermisbeveiliging, handhavers en politie. Deze beelden worden live bekeken op de drukste momenten van de kermis met als doel om escalatie te voorkomen.”

Preventief fouilleren

Door het centrum aan te wijzen als veiligheidsrisicogebied, heeft de politie de bevoegdheid om preventief te fouilleren. De politie plant daarvoor acties in, in afstemming met burgemeester en Openbaar Ministerie.

Jeugd en veiligheid

Het veiligheidsrisicogebied is onderdeel van de brede aanpak jeugd en veiligheid. Hierbij gaat het onder andere om preventieve maatregelen tegen jeugdcriminaliteit, maar ook het optreden wanneer de situatie daarom vraagt. Ook met deze extra maatregelen is en blijft onze kermis een gezellig feest voor gezinnen en groepjes vrienden en vriendinnen. Voor onruststokers is geen plek.

Aanwijzing geldt tijdens kermisperiode

Het besluit geldt van 17 tot en met 26 mei 2024 en voor het gebied in het centrum van Purmerend zoals aangegeven op het kaartje. U kunt handhavers, politie en de kermiscoördinator ter plekke aanspreken als u vragen heeft.