Wethouder Harry Rotgans legt functie neer

harry rotgans

Wethouder Harry Rotgans heeft op 13 februari besloten zijn functie als wethouder van de gemeente Purmerend per direct neer te leggen. Hij heeft de gemeenteraad geïnformeerd over zijn vertrek.

Harry Rotgans: “In de afgelopen periode is er veel gebeurd. Met pijn in mijn hart, maar met net zoveel overtuiging heb ik de gemeenteraad vandaag geïnformeerd dat ik mijn functie neerleg. Ik ben dankbaar dat ik mij jarenlang voor onze prachtige gemeente heb mogen inzetten, waarvan bijna acht jaar als wethouder. Dat heb ik gedaan met volle overgave en steeds vanuit het belang van de gemeente. Dit belang gaat altijd boven persoonlijke belangen. Zo heb ik altijd gehandeld en zo handel ik nu met dit besluit. Het is ook vanuit dat belang dat ik tot de conclusie ben gekomen dat de discussie rond mij het toekomstige werk als wethouder niet in de weg moet staan. Een integer en transparant bestuur is één van de vaste en belangrijke fundamenten van het functioneren van ons democratisch bestuur. Dat mag niet ter discussie staan.”

Rotgans bedankt iedereen waarmee hij heeft mogen samenwerken. “In het bijzonder waardeer ik de samenwerking met het college waarvan ik de afgelopen jaren deel uit heb gemaakt. Maar ook de externe partijen en de ambtenaren die zich altijd hardwerkend en loyaal aan het bestuur van de gemeente hebben opgesteld. Vanzelfsprekend bedank ik ook de raad voor de samenwerking en de steun die ik heb ervaren. Van zowel de coalitie als oppositiepartijen. Ik ben trots op veel resultaten in mijn portefeuille die daarin gehaald zijn, bijvoorbeeld op het gebied van gezondheid, welzijn en maatschappelijke ondersteuning waarbij we mensen naar tevredenheid hebben ondersteund in hun leven.”

Harry Rotgans was van 1998-2002 en van 2006-2014 raadslid voor de VVD. Van 2003-2007 was hij lid Provinciale Staten. In 2014 werd hij raadslid voor de Ouderenpartij AOV. Rotgans werd in 2016 benoemd als wethouder.

De portefeuille van wethouder Rotgans wordt voorlopig waargenomen door het college van burgemeester en wethouders.