Afvalcontainers

Voor het weggooien van uw huisvuil gebruikt u rolcontainers of een ondergrondse afvalcontainer. Rolcontainers moeten 's morgens voor 7.30 uur aan de weg staan.

Rolcontainers horen bij het adres. Bij verhuizing laat u de containers achter. Bekijk de afvalkalender wanneer uw rolcontainers worden geleegd.

Container kapot of beschadigd

Heeft u een kapotte of beschadigde container? Meld dit dan bij ons via het formulier container aanvragen. Na de melding plaatst u uw kapotte of beschadigde container bij (of in de buurt van) uw voordeur zodat wij deze kunnen repareren of vervangen door een nieuwe container.

Extra container

Wilt u voor uw bioafval een extra container of ander formaat container aanvragen, dan kan dat. Hiervoor betaalt u geen extra kosten. Ook voor restafval kunt u een extra container aanvragen. Houd er daarbij wel rekening mee dat u voor een extra restafvalcontainer jaarlijks een extra aanslag afvalstoffenheffing van € 375,48 (tarief 2024) krijgt. Voor deze aanslag is geen kwijtschelding mogelijk.

Container aanvragen

Container niet geleegd?

Uw rolcontainer moet voor 7.30 uur 's morgens aan de weg staan. Is uw container niet geleegd op de afgesproken dag, dan kunt u dit melden bij de gemeente.

Waar staan verzamelcontainers?

Op verschillende plekken in de wijken staan centrale verzamelcontainers voor glas, textiel, plastic verpakkingen/blik/drankpakken en papier. Op de verzamelkaart ziet u de plekken waar deze containers te vinden zijn.