Afvalcontainers

Voor het weggooien van uw huisvuil gebruikt u rolcontainers of een ondergrondse afvalcontainer. Rolcontainers horen bij het adres. Bij verhuizing laat u de containers achter.

Container kapot of beschadigd

Heeft u een kapotte of beschadigde container? Meld dit dan bij ons via het formulier container aanvragen. Na de melding plaatst u uw kapotte of beschadigde container bij (of in de buurt van) uw voordeur zodat wij deze kunnen repareren of vervangen door een nieuwe container.

Extra container

Wilt u voor uw bioafval een extra container of ander formaat container aanvragen, dan kan dat. Hiervoor betaalt u geen extra kosten. Ook voor restafval kunt u een extra container aanvragen. Houd er daarbij wel rekening mee dat u jaarlijks een extra aanslag afvalstoffenheffing krijgt.

Container aanvragen

Container niet geleegd?

Is uw container niet geleegd op de afgesproken dag, dan kunt u dit melden bij de gemeente.

Waar staan verzamelcontainers?

Op verschillende plekken in de wijken staan centrale verzamelcontainers voor glas, textiel, plastic verpakkingen/blik/drankpakken en papier. Hier ziet u de plekken waar deze containers te vinden zijn.