Vogelgriep

Vogelgriep is een ziekte die zeer besmettelijk kan zijn voor pluimvee, zoals kippen, eenden en kalkoenen. Vogelgriep wordt vaker aangetroffen in Nederland en ook in Purmerend.

Vogels raken besmet met het vogelgriepvirus door direct contact met besmette vogels, door opname van het virus via de lucht of via besmet materiaal zoals mest. Het vogelgriepvirus kan Nederland onder meer binnenkomen door trekvogels in het voor- en najaar. Besmette dieren worden ziek en gaan vrijwel altijd dood. Het risico dat mensen besmet raken met het vogelgriepvirus is zeer klein. Het is goed om hier extra alert op te zijn.

Symptomen

Symptomen bij zieke dieren zijn:

  • Neusuitvloeiing
  • Schudden met kop
  • Afwijkend sociaal gedrag (bijvoorbeeld een gans die alleen zit in plaats van in een groep)
  • Afwijkende motoriek

Dode dieren moeten zo snel mogelijk opgehaald worden om verdere verspreiding te voorkomen. In verband met mogelijke overdracht op de mens is het belangrijk dat meldingen worden doorgegeven aan de dierenambulance die beschermingsmiddelen dragen bij het vangen/opruimen. Het nummer van de dierenambulance is 0299 432 338.

Het risico dat een vogel een mens besmet is erg klein. Als u intensief en/of langdurig contact heeft gehad met besmette dieren of dierlijke producten, dan loopt u een klein risico op een infectie met een dierlijk influenzavirus.

Heeft u 1 of meer dode (water)vogels (bijvoorbeeld wilde eenden, zwanen, ganzen) gevonden? Bel dan direct de dierenambulance. Raak de vogel niet aan, laat de vogel liggen. Meer informatie over het melden van dode wilde (water)vogels vindt u via de Nederlandse Voedsel- en Waterautoriteit. Het nummer van de dierenambulance is 0299 432 338.