Wethouder Coen Lageveen - Stadspartij-BPP

4elocoburgemeester

Portefeuille

Mobiliteit, Wijkmanagement, Energietransitie, Dierenwelzijn, Duurzaamheid en milieu, Wijkwethouder Gors en Wheermolen.

Ambtsgebonden nevenfuncties (QQ) onbezoldigd

  • Lid denktank duurzaamheid
  • Lid pho ISW afvalbeleid
  • Lid bestuurlijk overleg regionale samenwerking Afvalwaterketen
  • Lid pho verkeer en Vervoer (VRA)
  • Lid stuurgroep Bereikbaarheid Waterland
  • Lid AO Bereikbaarheid ZaWa
  • Voorzitter adviescommissie OV Zaanstreek-Waterland
  • Voorzitter klankbordgroep dierenwelzijn

Niet-ambtsgebonden nevenfuncties

Geen.

wethouder Coen Lageveen van de Stadspartij-BPP

Voor een gesprek met de wethouder belt u het secretariaat van de wethouders via 0299 452 452.

c.lageveen@purmerend.nl