Wethouder Coen Lageveen - Stadspartij-BPP

5e locoburgemeester

Portefeuille

Mobiliteit, Wijkmanagement, Energietransitie, Dierenwelzijn, Duurzaamheid en milieu, Wijkwethouder Wheermolen.

Ambtsgebonden nevenfuncties (QQ) onbezoldigd

  • Lid denktank duurzaamheid
  • Lid pho ISW afvalbeleid
  • Lid bestuurlijk overleg regionale samenwerking Afvalwaterketen
  • Lid pho verkeer en Vervoer (VRA)
  • Lid stuurgroep Bereikbaarheid Waterland
  • Lid AO Bereikbaarheid ZaWa

Niet-ambtsgebonden nevenfuncties

Geen.

Wethouder Coen Lageveen van de Stadspartij-Bpp

Voor een gesprek met de wethouder belt u het secretariaat van de wethouders via 0299 452 452.

c.lageveen@purmerend.nl