Wethouder Natalie Saaf - PvdA

2e locoburgemeester

Portefeuille

Onderwijs, Jeugd, Publieksdiensten, Wonen, Vastgoed, Wijkwethouder Weidevenne.

Ambtsgebonden nevenfuncties (QQ) onbezoldigd

  • Lid Bestuurlijk Team Woonruimteverdeling
  • Lid van het portefeuillehouders overleg (pho) Jeugd
  • Lid stuurgroep Houtbouw

Niet-ambtsgebonden nevenfuncties

Geen.

Natalie Saaf

Voor een gesprek met de wethouder belt u het secretariaat van de wethouder via 0299 452 452.

n.saaf-pasteuning@purmerend.nl