Wethouder Pascal Verkroost - CDA

3e locoburgemeester

Portefeuille

Kunst en Cultuur, (Wereld)erfgoed, Klimaatadaptatie, Gebiedsontwikkeling, Ruimtelijke ordening/Omgevingswet, Agenda Purmerend 2040, Openbare Ruimte en Ruimtelijke ontwikkeling Binnenstad, Wijkwethouder Centrum.

Ambtsgebonden nevenfuncties (QQ) onbezoldigd

  • Lid portefeuillehoudersoverleg Bouwen & Wonen – MRA
  • Lid platform Ruimte – MRA
  • Lid bestuurlijk overleg Hoogheemraadschap
  • Lid stuurgroep Houtbouw
  • Lid bestuurlijk overleg regionale samenwerking Afvalwaterketen

Niet-ambtsgebonden nevenfuncties

Geen.

Voor een gesprek met de wethouder belt u het secretariaat van de wethouder via 0299 452 452.

p.verkroost@purmerend.nl