Wethouder Pascal Verkroost - CDA

3e locoburgemeester

Portefeuille

Cultuur en (wereld)erfgoed, Klimaatadaptatie, Gebiedsontwikkeling, Ruimtelijke ordening/Omgevingswet, Agenda Purmerend 2040, Openbare ruimte, Wijkwethouder Overwhere.

Ambtsgebonden nevenfuncties (QQ) onbezoldigd

  • Lid portefeuillehoudersoverleg Bouwen & Wonen – MRA
  • Lid platform Ruimte – MRA
  • Lid bestuurlijk overleg Hoogheemraadschap

Voor een gesprek met de wethouder belt u het secretariaat van de wethouder via 0299 452 452.

p.verkroost@purmerend.nl