Zienswijze uitleg en indienen

Een zienswijze is een mening over een voorgenomen besluit of plan van de gemeente.

Soms neemt de gemeente namelijk niet direct een definitief besluit, maar komt er eerst een voorgenomen besluit of plan. In een zienswijze kunt u aangeven met welke punten u het wel of niet eens bent en waarom. Deze punten kunnen wij dan nog meenemen in het definitieve besluit.

Bekendmaking

Voorgenomen besluiten worden als bekendmaking aangekondigd in het Purmerends Nieuwsblad, op de gemeentelijke website of op www.overheid.nl. Het Purmerends Nieuwsblad is een gratis nieuwsblad dat iedere donderdag huis aan huis wordt verspreid. Niet alle voorgenomen besluiten worden daarin aangekondigd. Als het voorgenomen besluit alleen voor u van (persoonlijk) belang is, krijgt u daar vaak apart een brief over. Bij de terinzagelegging van een voorgenomen besluit staat of een zienswijze kan worden ingediend en bij wie.

  • De zienswijzen moet bij de gemeente op zijn laatst ontvangen zijn op de laatste dag van de periode van terinzagelegging. Deze periode staat in de kennisgeving.
  • In de zienswijze moet u melden: uw naam, adres, woonplaats, datum en handtekening.
  • In uw zienswijze moet staan met welk voorgenomen besluit u het niet eens bent en waarom.
  • Als uw zienswijze niet aan een van de vereisten voldoet, wordt u (als dit tenminste kan) nog wel de mogelijkheid krijgen om dit voor een bepaalde datum te herstellen.

De procedure voor het indienen en het behandelen van een zienswijze is wettelijk geregeld. Een zienswijze moet voldoen aan een aantal wettelijke vereisten. Als uw zienswijze niet voldoet aan een van die vereisten, kan de zienswijze niet-ontvankelijk worden verklaard. Dat betekent dat uw zienswijze inhoudelijk niet wordt behandeld.

Een zienswijze kunt u digitaal of per brief indienen.

Digitaal

Digitaal uw zienswijze indienen met DigiD

Per brief

Stuur de brief naar:
College van B&W
Purmersteenweg 42
1441 DM Purmerend