Erkenning

Erkenning is het juridisch vastleggen van het ouderschap bij de burgerlijke stand. Hiervoor hoeft u niet de biologische ouder te zijn.

Door een kind te erkennen neemt u het wettelijk ouderschap op u. Erkenning houdt in dat:

 • Uw kind wederzijds erfrecht krijgt.
 • Er een onderhoudsplicht voor uw kind ontstaat.
 • Uw kind uw achternaam kan krijgen.

Meenemen naar de afspraak

Om uw kind te erkennen, maakt u eerst telefonisch een afspraak in het stadhuis via 0299 452 452.

Onderstaande zaken zijn handig om te weten.

 • Neem een geldig identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) van de moeder en uzelf (de erkenner) mee.
 • Is dit uw eerste kind samen? Dan moet de moeder ook bij de afspraak aanwezig zijn.
 • Voor het erkennen van een volgend kind hoeft de moeder niet mee te komen. Wel heeft u schriftelijke toestemming van haar nodig en een kopie van haar legitimatiebewijs.
 • Is uw kind ouder dan 12 jaar? Dan heeft u ook een geldig identiteitsbewijs en schriftelijke toestemming van het kind nodig.

Voorwaarden

Om een kind te erkennen moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • U bent 16 jaar of ouder.
 • U bent geen familie van de moeder.
 • Er zijn niet al 2 ouders.
 • Is het kind tussen de 12 en 16 jaar, dan moeten zowel kind als moeder schriftelijk toestemming geven.

Wanneer erkennen

Erkenning kan op 3 momenten:

 1. Tijdens de zwangerschap. Dit heet erkenning van een ongeboren kind.
 2. Bij de geboorteaangifte.
 3. Na de geboorteaangifte, op een moment dat de ouders zelf kiezen.
 • U erkent het kind tijdens de zwangerschap. Dit noemen we erkenning van de ongeboren vrucht.
 • Vanaf de geboorte bent u de wettelijke ouder.
 • Als u bij de erkenning voor uw achternaam kiest, dan heeft uw kind deze naam vanaf de geboorte. De kinderen die u hierna samen krijgt, hebben automatisch dezelfde achternaam. Kiest u geen achternaam of heeft u de keuze niet op tijd vastgelegd? Dan bepaalt de wet welke achternaam uw kind krijgt. Welke naam dat is, hangt af van uw persoonlijke situatie.

Erkenning kan ook bij of na de geboorteaangifte als er nog geen 2 ouders in de geboorteakte van het kind staan.

 • Bij kinderen tot 16 jaar moet de moeder schriftelijk toestemming geven.
 • Vanaf 12 jaar moet ook het kind schriftelijk toestemming geven.
 • Vanaf 16 jaar moet het kind persoonlijk meekomen.

Erkent u het kind tijdens de zwangerschap, dan krijgt u een afschrift van de erkenningsakte. Deze moet u meenemen bij de geboorteaangifte.

Bent u niet getrouwd of hebt u geen geregistreerd partnerschap? Dan krijgt u niet automatisch samen het gezag, maar alleen de moeder. U kunt bij de rechtbank gezamenlijk gezag aanvragen over uw kind als u het kind voor 1 januari 2023 erkend heeft.

Gezamenlijk gezag door erkenning vanaf 1 januari 2023.

Erkent u als ongehuwde of niet-geregistreerde partner een kind? Dan krijgt u vanaf 1 januari 2023 automatisch het gezamenlijk gezag met de moeder.

Meer informatie over het gezag na erkenning leest u op de website van de Rijksoverheid.

Het erkennen van een kind is gratis.