Aangifte overlijden

Als iemand in de gemeente overlijdt, moet dat worden aangegeven. Meestal doet de uitvaartondernemer dit. De gemeente maakt dan een overlijdensakte op.

Uitvaartondernemers kunnen digitaal aangifte doen via eHerkenning.

U kunt uw aangifte samen met de A-verklaring mailen naar digitaalloketburgerzaken@purmerend.nl.

De aangifte

 • De uitvaartondernemer of u doet aangifte in de gemeente waar de persoon overleden is.
 • Aangifte van overlijden moet binnen 6 werkdagen na het overlijden worden gedaan.
 • Na het opmaken van de overlijdensakte wordt het overlijden geregistreerd in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente Purmerend.

Aangifte zaterdag, zondag en feestdagen

Voor aangifte van overlijden (met spoed) tijdens de feestdagen zijn wij bereikbaar via e-mailadres DLB@purmerend.nl

Dit is alleen als een verlof moet worden afgegeven binnen 36 uur. Een medewerker zal dan contact met u opnemen.

Kosten

Een aangifte overlijden is gratis.

U kunt ook zelf aangifte doen van het overlijden van een dierbare. Maak hiervoor een afspraak om dit persoonlijk in het stadhuis te regelen.

Afspraak maken

Meenemen naar de afspraak

 • Een geldig identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs).
 • Een doktersverklaring van het overlijden.
 • B-envelop met daarin gegevens over de doodsoorzaak. Deze krijgt u van de dokter.
 • Is de uitvaart binnen 36 uur na overlijden of van de 5e dag van overlijden dan heeft u een aanvullende verklaring van geen bezwaar van de arts nodig en een verzoek tot andere termijn met vermelding van de reden.

Is een inwoner van de gemeente Purmerend in het buitenland overleden? Dan moet u dit aan ons doorgeven en een overlijdensakte inleveren. De overlijdensakte moet gelegaliseerd zijn. U kunt een afschrift of internationaal uittreksel van een overlijdensakte schriftelijk aanvragen bij team Burgerzaken.

Andere taal

Is de akte opgesteld in een andere taal dan Nederlands, Duits, Engels of Frans? Dan moet u de akte laten vertalen door een be√ędigd vertaler.

U kunt een overlijdensakte aanvragen in de gemeente waar de persoon is overleden. Om deze aan te vragen heeft u gerechtvaardigd belang nodig.

Dit betekent dat u een aanvraag kunt doen:

 • Als gemachtigde.
 • Als bloedverwant in de opgaande en neerdalende lijn (niet als broer of zus).
 • als erfgenaam.
 • Als geregistreerd partner of echtgenoot.
 • Als wettelijk vertegenwoordiger.