Begraven of cremeren

Een overledene kan onder andere begraven of gecremeerd worden. Meestal regelt de uitvaartondernemer dit.

De uitvaartondernemer (of een nabestaande) vraagt toestemming aan de gemeente als de persoon door natuurlijke oorzaak is overleden. Deze heeft hiervoor een verklaring nodig van een arts of een lijkschouwer.

Een arts moet altijd toestemming geven om een lichaam later te begraven of te cremeren.

De uitvaartondernemer regelt alles rondom de uitvaart, zoals:

  • aangifte van overlijden
  • uitvaart
  • kist
  • graf en urn

Is de overledene door een onnatuurlijke oorzaak gestorven? Bijvoorbeeld door een ongeval of misdrijf? Dan vraagt de uitvaartondernemer (of een nabestaande) eerst toestemming aan de officier van justitie en daarna aan de gemeente.

Er kan in bijzondere situaties uitstel van de begrafenis of crematie worden gevraagd. Bijvoorbeeld als:

  • Familieleden uit het buitenland moeten komen.
  • Het lichaam onderzocht moet worden vanwege een misdrijf.
  • Er sprake is van een slechte gezondheidstoestand van een moeder van een kind dat doodgeboren is of kort na geboorte overleden is.

Telefonisch

  • 0299 452 529, op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur.
  • 0299 430 333 op werkdagen tussen 16.00 en 08.00 uur plus in de weekends en feestdagen 24/7 (zonder nummerherkenning kan niet teruggebeld worden)

of via www.begraafplaatsagenda.nl

Voor een inlogcode kunt u telefonisch contact opnemen.

Begrafenisrechten - lijkbezorgingsrechten