Dit vindt u van de plannen voor het Karekietpark

In december 2020 presenteerde de gemeente de conceptvisie voor het Karekietpark aan omwonenden en andere belanghebbenden. 115 mensen hebben hierop gereageerd.

Dit is waardevolle input voor de verdere visie. We bedanken iedereen voor zijn of haar bijdrage. We hebben de belangrijkste punten voor u op een rij gezet.

Over een idee is bijna iedereen enthousiast: het verbreden en verbeteren van de groenstrook die langs de rand van het Karekietpark loopt. De mensen die reageerden op het plan willen graag een rondje kunnen lopen en meer speelmogelijkheden voor de kinderen.

Ook het plan voor het maken van ontmoetingsplekken bij de ingang van gebouwen kan op steun rekenen. 65% van de mensen die de vragenlijst invulde is positief. Het is goed voor de sociale contacten in de buurt. Maar ze waarschuwen wel voor mogelijke overlast van hangjongeren.

In het conceptplan staat dat er langs de Allendelaan hogere gebouwen kunnen komen. Net zo hoog als de gebouwen die er nu staan. Langs de rand van het Karekietpark moet de bebouwing aansluiten bij de huizen van aangrenzende buurten.

Over de hoogte van de bebouwing zijn buurtgenoten verdeeld. 45% vindt dit een heel goed of goed idee, 34% vindt het een slecht of zeer slecht idee. Als voordelen van hoogbouw noemen mensen dat je veel nieuwe woningen kunt bouwen en er meer ruimte overblijft voor groen. Tegenstanders zien liever geen nieuwe hoogbouw in het Karekietpark.

Bijna alle ondervraagden vinden het een goed idee om het oostelijke en westelijke deel van het Karekietpark te verbinden met een breed en groen plein in plaats van een smal tunneltje.

Een belangrijke vraag is wat er moet gebeuren met het winkelcentrum. De gemeente kan hier niet zelf over beslissen en is daarover in gesprek met eigenaar Deen. Een optie is om het huidige winkelcentrum op te knappen. Dat is een lastige opgave. Want het is ingewikkeld om winkels open te houden tijdens een grondige verbouwing. Een andere optie is om het winkelcentrum te verplaatsen naar de oostkant. Dat ziet de helft van de mensen echter niet zitten. Vooral omdat ouderen dan verder moeten lopen.

We vroegen u ook wat u ervan vindt als de nieuwe basisschool naast het ROC komt. Meer dan de helft van de mensen vindt dit een goed idee. Zo kunnen de scholen voorzieningen delen. Toch zijn er ook bedenkingen. Bijvoorbeeld of de plek niet te druk wordt met verkeer en voor de kinderen op de basisschool.

Het combineren van functies in de nieuwe sporthal kan op veel steun rekenen. Het bespaart ruimte en zorgt ervoor dat de omgeving levendig blijft, omdat er altijd mensen in de buurt zijn.

Er zijn verschillende manieren om het Karekietpark te verbeteren. Een manier is om alleen het meest noodzakelijke te doen. In deze mogelijkheid breidt de basisschool uit en krijgen ze geen nieuw gebouw. Er komt wel een nieuwe sporthal. Ook het bestaande groen pakt de gemeente dan aan.

We kunnen het ook uitgebreider aanpakken. Dan bouwen we een nieuwe sporthal in de buurt van het ROC. Zo kan de oude sporthal tijdens de bouw blijven staan. Als de nieuwe sporthal klaar is, komt op de lege plek een nieuwe basisschool. Er blijft dan ook ruimte over voor het bouwen van een aantal nieuwe woningen en voor meer groen.

Tot slot is er ook een meest uitgebreide werkwijze. Daarin nemen we alle tijd en ruimte om voorzieningen op de meest ideale plek te bouwen. De sporthal komt dan langs de Salvador Allendelaan. In dit nieuwe gebouw zitten bijvoorbeeld ook de dansschool, biljartvereniging en het buurthuis. En er kan een mooi nieuw winkelcentrum komen aan de andere kant van het Karekietpark.

We vroegen u welke aanpak het meest aanspreekt. 10% kiest voor de minimale aanpak. 40% kiest voor de grondige aanpak. 48,7% ziet liever de meest uitgebreide aanpak uitgevoerd.