Werelderfgoed De Beemster

Sinds 1999 staat droogmakerij De Beemster op de UNESCO lijst van werelderfgoederen.

De Beemster wordt als nationaal landschap aangemerkt. Sinds enige tijd maakt De Beemster deel uit van de Canon van de Nederlandse geschiedenis als succesvol voorbeeld van de nationale traditie van waterbeheersing.

Klik op het plaatje hieronder voor de promotiefilm De Droogmakerij de Beemster, een Unesco werelderfgoed. Deze film vertelt het verhaal over Droogmakerij de Beemster, UNESCO Werelderfgoed!

Beemster werkt als werelderfgoed nauw samen met de werelderfgoederen Stelling van Amsterdam en de Grachtengordel van Amsterdam. Uit deze samenwerking is een aantal promotiefilmpjes ontstaan waarin de afzonderlijke werelderfgoederen en de samenhang tussen de drie werelderfgoederen worden getoond.

Behoud door ontwikkeling

De gemeente is trots op haar status van werelderfgoed. Die status en vooral ook de te behouden cultuurhistorische kernwaarden van de polder zijn de basis van het gemeentelijke ruimtelijke beleid nu en in de toekomst. Maar De Beemster is geen museum. Er wordt in gewoond en gewerkt, al meer dan 400 jaar lang. Dus moet er dan ook steeds plaats blijven voor groei, voor nieuwe ontwikkelingen maar wel met behoud en respect voor die kernwaarden. Het lijdt geen twijfel dat die relatie in onze samenleving soms spanningen oproept. Grotere ruimtelijke plannen in De Beemster weegt de gemeente heel zorgvuldig af.

Uiteraard kijken de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en ook de UNESCO graag mee of de gemeente goed omgaat met het werelderfgoed. Dat leidde in het recente verleden tot twee zogenaamde State of Conservation Reports (een uitgebreide monitoring van ontwikkelingen in De Beemster) aan de UNESCO.