Internetpanel

De gemeente Purmerend betrekt Purmerenders bij het beleid en het bestuur van de gemeente. Het internetpanel is daarbij een belangrijk instrument. Dankzij dit panel kan de gemeente op een snelle manier te weten komen wat er leeft onder de bevolking.

U kunt alleen op uitnodiging lid worden van het Purmerendse internetpanel. Zo zorgen wij dat het panel een goede afspiegeling is van de Purmerendse bevolking. De gemeente Purmerend nodigt regelmatig inwoners uit om lid te worden. Panelleden moeten in Purmerend wonen, 18 jaar of ouder zijn en over een eigen e-mailadres beschikken.

De leden van het internetpanel krijgen een paar keer per jaar een vragenlijst over diverse onderwerpen. Het kan bijvoorbeeld gaan over afvalscheiding, verkeer of contacten met de gemeente. Het invullen is vrijwillig. Iedere keer dat u een onderzoek invult, maakt u kans op een VVV cadeaubon van € 25.

Alle onderzoeken publiceren wij op onze internetpagina zodat u kunt zien wat er met uw bijdrage gebeurt. Bekijk hier de gepubliceerde rapporten. Op basis van deze onderzoeken wordt de mening van de bevolking betrokken bij het maken van beleid of het nemen van beslissingen. Uw mening is dus van groot belang!

Bij de aanmelding voor het panel wordt een beperkt aantal persoonsgegevens gevraagd (geslacht, leeftijd, opleiding en type woning). De gegevens worden vertrouwelijk behandeld en anoniem verwerkt. De persoonsgegevens worden alleen gebruikt om:

  • Te kijken of het panel een goede afspiegeling is van de bevolking van Purmerend (wij noemen dit een representatieve steekproef).
  • Te kijken of bepaalde groepen (bijvoorbeeld ouderen en jongeren) verschillend over onderwerpen denken.
  • Om de VVV Cadeaubonnen te verloten.
  • Om te voorkomen dat leden van het panel opnieuw schriftelijk worden uitgenodigd.

Team Beleidsonderzoek van de gemeente Purmerend is de ‘eigenaar’ van het Purmerendse internetpanel. Wij werken volgens de Gedragscode voor Onderzoek en Statistiek. Hierin staan heldere regels voor onderzoekers over wat ze wel en niet mogen doen met persoonlijke gegevens.

Als u vragen heeft over uw deelname aan het internetpanel of een probleem heeft met het invullen van een vragenlijst, neem dan contact op met ons via beleidsonderzoek@purmerend.nl of 0299-452452 (vraag naar Team Beleidsonderzoek & Informatiemanagement).