Evenementenvisie 2024-2030

Purmerend wil een gevarieerd evenementenaanbod voor alle inwoners. Dat betekent ook keuzes maken en sturen op die keuzes. We hebben daarom de evenementenvisie geactualiseerd. Op deze pagina leest u een aantal belangrijke punten en kunt u de hele evenementenvisie 2024-2030 downloaden.

Grote en kleine evenementen zijn belangrijk voor Purmerend en Beemster. Ze zorgen voor reuring, sfeer, ontspanning, ontmoeting en verbinding. Ze hebben daarnaast een inspirerende, recreatieve en vaak ook educatieve waarde voor bewoners en bezoekers. Evenementen zorgen ook voor werkgelegenheid en inkomsten voor ondernemers. Lees de hele Evenementenvisie 2024-2030.

Soorten evenementen

We kijken naar 3 soorten evenementen.

 1. Toename (inter)nationale allure: deze evenementen dragen bij aan de stedelijke of regionale identiteit, hebben een economische spin-off voor de regio en versterken het imago van gemeente Purmerend in (inter)nationaal verband.
 2. Onderscheidend/beeldbepalend: dit zijn evenementen vooral voor de eigen inwoners en de regio. Ze ondersteunen de identiteit van gemeente Purmerend.
 3. Sociaal maatschappelijk: dit zijn evenementen met een laagdrempelig karakter, die de leefbaarheid in stad, dorpen en wijken bevorderen.

Keuzes

In de evenementenvisie 2024-2030 hebben we de volgende keuzes gemaakt:

 1. Ruimte geven aan maatschappelijke en sociale evenementen die meewerken aan ontspanning, vermaak, ontmoeten en verbinden.
 2. Versterken, verdiepen en verbinden van evenementen die horen passen bij onze gemeente of die unieke kansen geven om de gemeente te promoten.
 3. Evenementen met een economische en maatschappelijke insteek die aansluiten bij onze ideeën en doelen.

Purmerend stuurt bij elk evenement op:

 • Openbare orde en veiligheid
 • Ontmoeting en verbinding
 • Inclusie en toegankelijkheid
 • Duurzaamheid
 • Samenwerking met en tussen stakeholders
 • Een jaarrond gebalanceerd, divers en eigentijds aanbod.

Landelijke trends en ontwikkelingen

In de evenementensector zijn een aantal trends en ontwikkelingen die we ook in onze gemeente zien. De belangrijkste zijn:

 • De financiën staan onder druk
 • Beschikbare ruimte voor evenementen neemt af
 • Evenementenvergunningen worden steeds moeilijker
 • Steeds minder vrijwilligers en personeel in de evenementenbranche.