Regenbooggemeente

regenboog hartje

De gemeente vindt het belangrijk dat iedereen in Purmerend open en veilig zichzelf kan zijn. Dat je de vrijheid hebt om te houden van wie je wilt en dat je zichtbaar jezelf kunt zijn. In Purmerend worden diverse activiteiten georganiseerd voor de lhbti+ gemeenschap én om de sociale inclusie in de Purmerendse samenleving te bevorderen. Onder andere Purmerend Pride in de tweede week van oktober. Dit doen we samen met verschillende organisaties uit Purmerend en Beemster.

9 december: Paarse vrijdag

Sinds een aantal jaren wordt er op een groot aantal scholen in Purmerend op de tweede vrijdag van december Paarse Vrijdag gevierd. De dag dat iedereen zich solidair toont ten opzichte van diverse sekse-, gender- en seksuele identiteiten door iets paars te dragen, bijvoorbeeld paarse kleding. Dit wordt georganiseerd door Gender Sexuality Alliances (GSA’s) op scholen en COC Nederland. Naast dat het oogt als een vrolijk feestje, werkt het zo goed, dat Regenbooggemeenten nu steeds vaker de GSA’s faciliteren en scholen stimuleren een GSA op te zetten.

Iedereen hoort erbij

Diversiteit en inclusie zijn nog niet de norm in onze samenleving. Zo krijgen mensen van kleur, lhbti+ personen, mensen met een beperking en vrouwen nog altijd te maken met discriminatie en geweld. Nog lang niet iedereen kan zichzelf zijn, ook niet op het werk. In Purmerend ligt de focus voor een groot deel op lhbti+ jongeren. Veel hebben te maken met negatieve reacties van leeftijdsgenoten, pesten en geweld. Ook zijn ze meer kwetsbaar voor bijvoorbeeld depressie en zelfmoord. De regenboogvlag symboliseert dat iedereen uniek is en erbij hoort. Lhbti+ staat voor: lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, bi+ mensen, transgender personen, intersekse personen, queer-personen en anderen.