Kinderopvangtoeslag

Wat u moet weten

De gemeente betaalt de tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang niet meer. Dit is overgedragen aan de Belastingdienst. Op de site van de Belastingdienst www.toeslagen.nl staan de voorwaarden waaraan u moet voldoen voor Kinderopvangtoeslag.

U moet de toeslag aanvragen binnen 3 maanden na de maand waarin uw kind voor het eerst naar de opvang gaat. Wacht daarom niet te lang met aanvragen, anders loopt u kinderopvangtoeslag mis.

Eigen bijdrage

Als u een WWB-uitkering ontvangt, een traject naar werk, een studie of een inburgerings- traject volgt en gebruik maakt van kinderopvang kunt u bij uw casemanager werk een aanvraag indienen voor tegemoetkoming in de eigen bijdrage van de kinderopvang.

Wijzigingen

Ontvangt u een WWB-uitkering en maakt u gebruik van kinderopvang en verandert er iets in uw reïntegratietraject-/inburgeringstraject, cursus of studie?
Bijvoorbeeld u stopt ermee, gaat een andere cursus volgen of het aantal uren wijzigt? Geef het dan meteen door aan uw casemanager werk van de afdeling Werk én aan de Belastingdienst via ‘Mijn toeslagen’ op www.toeslagen.nl. Zo voorkomt u dat u later moet terugbetalen.