Maaien

Op veel plekken in Purmerend staat het gras soms wel een meter hoog. Vaak langs doorgaande wegen en soms ook in combinatie met keurig gemaaide stukken gras.

Gras maaien we niet meer volledig, we slaan bewust delen over.

Dat doen we omdat in gras allerlei insecten leven, zoals bijen en vlinders, die zo’n maaibeurt niet altijd overleven. Insecten hebben na het maaien geen voedsel meer, kunnen zich niet voortplanten of  overwinteren in het gras. En ook huismussen hebben er baat bij, want in rommelige groenstroken is meer voedsel te vinden.

Waarom staat het gras op sommige plekken zo hoog?

Door de hele stad heen staan stukken groen en gras dat we hoger laten groeien. Deze stukken staan allemaal in verbinding met elkaar en dat zorgt voor veel leven en kleur in de stad, omdat het barst van de bloemetjes en insecten. Vlinders, bijen, libelles, maar ook andere dieren als egels gebruiken deze stukken hoger groen als een soort van snelweg. En waar te eten is, komen andere dieren weer op af. Denk maar aan vleermuizen en diverse vogelsoorten.

Hoe vaak maait de gemeente?

Gazon en de hondenroutes maaien we 22x per jaar. Gras met bloembollen: voor het behoud van de bloembollen, worden die delen 8 tot 10 weken na de bloei gemaaid.

Het zogeheten ‘ruiggras’ maaien we 2x per jaar. Het tweejaarlijks maaien zorgt ervoor dat er weer nieuwe soorten groen ontstaan. Het maaien en afvoeren zorgt namelijk voor een voedselarme bodem, waar meer kruiden op kunnen groeien, dan op een voedselrijke bodem.

Is al het groen de verantwoordelijkheid van de gemeente?

Nee, op de waterlopen (sloten, vaarten, tochten enzovoort) is het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) verantwoordelijk voor het onderhoud van het groen. Lees hier over de maairondes van de wegbermen.

Waarom laten jullie het groen liggen na het maaien?

Het gemaaide groen ruimen we een paar dagen later op, zodat het kan drogen en om zaden de kans te geven om op de grond te vallen. Na enige tijd laten wij een machine het maaisel oprapen die het gemaaide groen direct in keurige balen perst.

Ik zie dat het hoge gras voor een onveilige situatie zorgt, dat kan toch niet de bedoeling zijn?

Dat is niet de bedoeling. We maaien extra op punten waar het uitzicht belemmerd wordt. Ziet u toch een onveilige situatie? Geeft u dit dan door via een bewonersmelding, bel naar (0299) 452 452 of stuur een WhatsApp bericht naar (06) 222 46 060.

Hoe zit het met de hondenuitlaatroutes?

Langs de hondenuitlaatstroken wordt 1 meter gemaaid. Hier zullen geen grasaren staan, maar het is mogelijk dat ze in het langere gras wel staan. Dat blijft altijd goed opletten.

Wat doen jullie met de grasaren? Honden hebben hier veel last van.

Voor het tegengaan van grasaren is geen speciale maaironde. Voor hondeneigenaren is het belangrijk om de terreinen waar honden los mogen lopen te beoordelen op mogelijke risico’s voor hun trouwe vriend. Nabij of in de losloopterreinen liggen ook stukken met hoog gras of bloemrijk gras.

Er staat veel riet in de sloot, waarom wordt dat niet verwijderd?

Het waterschap/hoogheemraadschap (HNNK) pleegt in Purmerend onderhoud aan de sloten. Dit maaien doen zij voor de water aan- en afvoer en ook voor schoner water. Vroeger werd een sloot in zijn geheel gemaaid en werd weinig rekening gehouden met de ecologie, maar alleen met waterafvoer. Tegenwoordig laat het hoogheemraadschap in de eerste maaironde in het voorjaar 40% van de begroeiing staan (schuilplaats voor dieren) en in de ronde die het hoogheemraadschap in het najaar doet ongeveer 10%.

Het HHNK maait de oevers om en om. Na twee jaar is de sloot één keer gemaaid.