Subsidieregister

Met het subsidieregister wordt transparant gemaakt aan welke organisaties door de gemeente subsidie is verleend in een bepaald jaar en om welk bedrag dit gaat.

In het register kunt u zoeken per instelling, categorie, jaartal of subsidiesoort (periodiek, project of waardering).

De categorieën zijn:

  • educatie
  • zorg en welzijn
  • actief in de Stad
  • wonen
  • amateurkunstbeoefening

Waarderingssubsidies zijn definitieve subsidies.

Voor Periodieke subsidies en projectsubsidies geldt dat het uiteindelijk vastgestelde bedrag gelijk of lager uit kan vallen. Dit is afhankelijk van de gerealiseerde activiteiten en de daadwerkelijk gemaakte kosten.

Ga naar het subsidieregister