Bekeuring voor fout parkeren

Als u uw voertuig parkeert op een plek waar dat niet mag, kunt u een bekeuring krijgen. Uw auto kan ook worden weggesleept.

Officieel heet een bekeuring een mededeling van beschikking en wordt ook wel proces verbaal genoemd.

Kosten

De kosten voor een bekeuring voor foutparkeren worden jaarlijks door het Rijk vastgesteld. De meest voorkomende lichte overtredingen en verkeersovertredingen staan in de Boetebase van het Openbaar Ministerie (OM).

Mededeling op uw auto

U krijgt een Mededeling van beschikking op uw auto. Dit is een aankondiging dat de eigenaar van de auto een bekeuring ontvangt.

Betalen

De bekeuring voor verkeerd parkeren betaalt u niet aan de gemeente maar aan het Rijk. U ontvangt binnen enkele weken de beschikking via de post met een acceptgiro. De afzender is het CJIB (Centraal Justitieel Incassobureau in Leeuwarden).

In beroep gaan

Bent u het niet eens met de bekeuring? U kunt bij het Rijk in beroep gaan tegen de boete. Dit kan niet bij de gemeente. U kunt in beroep gaan als u de beschikking van het CJIB heeft ontvangen. In de beschikking kunt u lezen hoe u in beroep kunt gaan.