Bezwaar maken tegen parkeerbelasting en boetes

Heeft u een parkeerboete ontvangen en bent u het hier niet mee eens? Dan kunt u bezwaar indienen. Dit kan digitaal of per brief.

Welke boete heeft u ontvangen?

Kijk eerst goed welke bon u heeft ontvangen. Er zijn namelijk 2 soorten bonnen:

 • U ontvangt een bekeuring als u niet of te weinig heeft betaald voor uw parkeerplaats of voor die parkeerplaats geen geldige vergunning heeft. Dit noemen we een naheffingsaanslag parkeerbelasting. U ontvangt de naheffingsaanslag per post.
 • U ontvangt een bekeuring omdat u fout of slordig heeft geparkeerd. Bijvoorbeeld op de stoep of in een bocht of omdat u een geslotenverklaring heeft gepasseerd (verboden om in te rijden). Dit noemen we een aankondiging van beschikking. U ontvangt via het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) informatie hoe u deze kunt betalen en hoe u bezwaar kunt maken.

Wanneer is bezwaar tegen een naheffingsaanslag zinvol?

In sommige gevallen kunt u met succes bezwaar maken tegen uw naheffingsaanslag, maar in andere gevallen niet.

Wel zinvol

 • U kunt aantonen dat u wel parkeergeld heeft betaald.
 • U heeft een geldige vergunning voor de locatie die op de aanslag vermeld staat.
 • U heeft per ongeluk voor een verkeerd kenteken betaald in uw parkeerapp. Wilt u ook het bewijs van de betaling toevoegen en een bewijs dat u beide kentekens gebruikt in uw parkeerapp.

Niet zinvol

 • De parkeerautomaat was defect en u heeft daar toch geparkeerd zonder te betalen.
 • U bent vergeten om de gehandicaptenparkeerkaart neer te leggen.
 • U wist niet dat u moest betalen. Waar betaald parkeren geldt, is dit met borden aangegeven.
 • U heeft een parkeervergunning voor een ander gebied.
 • U heeft er maar een paar minuten gestaan en daarom geen parkeergeld betaald.

Hoe kan ik bezwaar maken?

U kunt bezwaar maken binnen 6 weken na dagtekening van de naheffingsaanslag die u per post heeft ontvangen. Bezwaar maken kan per post of digitaal.

Per post

Gemeente Purmerend
T.a.v. Parkeerbelasting
Postbus 15
1440AA Purmerend

In uw bezwaar moet het volgende staan:

 • uw naam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres
 • een aanslagnummer
 • de reden waarom u bezwaar maakt
 • de datum en uw handtekening

Digitaal

Digitaal bezwaar maken met DigiD

Wilt u bewijsstukken toevoegen? Let dan op dat het kenteken, datum en tijd duidelijk leesbaar is. Bijvoorbeeld een bewijs van betaling van uw bankafschrift als het parkeerticket niet in de auto lag of een bijlage van uw parkeerapp waarop de betaling te zien is.