Parkeerabonnement

Voor de parkeergarages Claxonate en Stadhuisplein kan een maandabonnement voor parkeren worden aangevraagd.

Het uitgeven van een maandabonnement voor parkeren (24/7) gebeurt op kenteken.

Goed om te weten

 • Een abonnement gaat altijd in op de eerste van een kalendermaand.
 • Hou rekening met een verwerkingstijd van 3 werkdagen na aanvraag van een abonnement (of wijziging van een bestaand abonnement).
 • Een abonnement loopt ten minste 3 maanden.
 • Een abonnement wordt stilzwijgend voor onbepaalde tijd verlengd tenzij anders is overeengekomen.
 • Een abonnement is niet overdraagbaar.
 • Het abonnementsgeld moet bij ons op de rekening staan voordat een nieuwe maand aanbreekt.
 • Als het abonnementsgeld niet op tijd binnen is kan het abonnement door ons worden geblokkeerd. Aan het opheffen van de blokkering zijn kosten verbonden.

Abonnement aanvragen

Lees meer over de voorwaarden van de abonnementen op de pagina Regeling Parkeergarages Purmerend op de website

Lees voor de algemene voorwaarden en bepalingen voor het parkeren in parkeergarages in Purmerend Algemene voorwaarden openbare parkeergarages gemeente Purmerend

Krijgt u een ander kenteken, geef dit dan per e-mail door aan parkerenpurmerend@p1.nl. Schrijf de ingangsdatum er bij.

Stopzetten van het abonnement kan alleen schriftelijk per e-mail naar parkeren@purmerend.nl. Vermeld hierin uw naam en het kenteken van de auto.

Doe dit uiterlijk 1 maand voordat het abonnement af loopt.

Bijvoorbeeld: u wilt uw abonnement stoppen vanaf 1 juni (vanaf 1 juni is het abonnement niet meer geldig). Uw opzegging moet dan vóór 1 mei (uiterlijk 30 april) bij ons binnen zijn.

 • Maandabonnement € 91,59 (24 uur per dag 7 dagen per week)
 • eenmalige administratiekosten € 27,00

Voor bewoners van appartementencomplexen Claxonate en Neckerpoort is het mogelijk een bewonersabonnement te kopen voor parkeergarage Claxonate.

Hiervoor moet u wel:

 • bewoner zijn van appartementencomplex Claxonate, adres Kanaalzicht 1 tot en met 24 of
 • bewoner zijn van appartementencomplex Neckerpoort, adres:
  Neckerdijk 2-A tot en met H
  Neckerdijk 2-J tot en met 2-N
  Neckerdijk 2-P tot en met 2-U
  Neckerdijk 3-A tot en met 3-H
  Neckerdijk 3-J tot en met 3-L
  en
 • kentekenhouder zijn van het motorvoertuig of door een leaseovereenkomst de gebruiker van het motorvoertuig.

Voor bewoners van appartementencomplex Neckerpoort geldt dat vanaf 1 januari 2025 geen nieuwe abonnementen worden uitgegeven. Verlengen van bestaande abonnementen kan nog wel.

Kosten abonnement voor deze bewoners

 • per kwartaal € 133,77
 • per jaar € 486,21
 • eenmalige administratiekosten € 27,00