Buitenlandse brondocumenten inleveren

Heeft u een officiële akte of een officieel document uit het buitenland, dan bent u verplicht deze gegevens te laten verwerken in de BRP (Basisregistratie Personen). Deze akten en documenten noemen wij brondocumenten.

Om de gegevens te laten verwerken maakt u een afspraak om dit persoonlijk in het stadhuis te regelen. Neem hiervoor telefonisch contact met ons op via het algemene nummer 0299 452 452.

Voorbeelden

Akten

 • geboorteakte
 • huwelijksakte
 • echtscheidingsakte
 • overlijdensakte
 • adoptieakte
 • akte van naamswijziging
 • erkenningsakte

Documenten

 • verklaring van uw burgerlijke staat
 • verklaring van uw nationaliteit

Wat u moet weten

 • Maak eerst telefonisch een afspraak om de documenten in te leveren.
 • Het originele document wordt ingenomen door de gemeente voor controle en bij twijfel doorgestuurd nar de IND voor verificatie. U ontvangt een ontvangstbevestiging van de gemeente. Dit kan enkele weken duren.
 • Buitenlandse aktes moeten in de meeste gevallen geschikt gemaakt worden voor gebruik in Nederland. Dit noemen we legaliseren.
 • Buitenlandse documenten die niet in het Nederlands, Engels, Frans of Duits zijn opgesteld, moet u laten vertalen in het Nederlands, Engels, Frans of Duits door een beëdigde tolk/vertaler.
 • Vertaling mag alleen ná legalisatie gebeuren, zodat de legalisatie ook vertaald wordt. U zorgt zelf voor de vertaling door een beëdigde vertaler. De kosten zijn voor uw rekening. Het originele brondocument en de vertaling moeten één geheel vormen.
 • Als een document in het buitenland vertaald is, moet ook de handtekening van de vertaler gelegaliseerd zijn. Voor meer informatie over legalisatie belt u de gemeente.
 • Veel instanties accepteren geen documenten die ouder zijn dan 6 maanden.
 • Als een akte is ingeschreven bij de Burgerlijke Stand in Den Haag, dan moet u daar een afschrift of uittreksel opvragen.

Meenemen naar de afspraak

 • Een geldig identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs).
 • Het originele document dat ingeleverd moet worden en eventueel de vertaling hiervan.

Kosten

Het inleveren van buitenlandse brondocumenten is gratis.