Inburgeren voor statushouders

Bent u statushouder en gaat u het inburgeringstraject volgen? We leggen in 11 stappen uit wat het traject inhoudt. Dit duurt in totaal 3 jaar.

Stap 1: een eerste kennismakingsgesprek

Het inburgeringstraject begint met een kennismakingsgesprek in het AZC of stadhuis. Dit kan in het echt of digitaal. Bij dit gesprek maken we gebruik van een tolktelefoon. U maakt kennis met uw consulent van de gemeente Purmerend. Dit is een medewerker van de gemeente die u helpt en advies kan geven. Ook krijgt u van ons een Welkomsmap. In deze map hebben we alle belangrijke informatie verzameld. In de map kunt u alles makkelijk terugvinden en nalezen.

Stap 2: overdrachtsgesprek

Na het eerste kennismakingsgesprek volgt er een overdrachtsgesprek. Tijdens dit gesprek is er een medewerker van het COA aanwezig en de consulent van de gemeente Purmerend.

Stap 3: uw nieuwe woning en begeleiding

Een belangrijke dag: u krijgt de sleutels van uw nieuwe huis en u kunt verhuizen. U tekent het huurcontract en wordt ingeschreven bij de gemeente Purmerend. Dit is ook de dag waarop de maatschappelijke begeleiding en het financieel ontzorgen begint.

  • U krijgt een uitnodiging van VluchtenlingenWerk. Ze gaan u maatschappelijk begeleiden en leren u de weg kennen in Purmerend. Denk aan een energieleverancier zoeken en inschrijven bij een plaatselijke huisarts. Ook kunt u aangeven waar u extra hulp bij nodig heeft.
  • De gemeente Purmerend helpt u met uw geldzaken. Dit noemen wie financieel ontzorgen. Vanuit uw bijstandsuitkering betaalt de gemeente uw vaste lasten. Dat zijn de belangrijkste rekeningen zoals gas, water en elektriciteit. Het geld dat over blijft van uw bijstandsuitkering mag u zelf uitgeven. Een bijstandsuitkering is geld dat u van de overheid krijgt omdat u zelf nog geen geld heeft.

Stap 4: gesprek met de consulent

Uw consulent van de gemeente Purmerend wilt u graag beter leren kennen. Daarom gaat u naar een gesprek over uw inburgering. Tijdens dit gesprek zal de consulent vragen naar bijvoorbeeld uw ervaring met werk en situatie van uw gezin. Ook vinden zij het leuk om te weten wat uw interesses zijn, wat u graag wilt doen en wat u juist niet wilt doen. Daarna kunt u bespreken wat u tijdens uw inburgering gaat doen. U kunt tijdens het gesprek aangeven waar u hulp bij nodig heeft.

Stap 5: taalstart

Vooraf aan uw inburgeringstraject willen wij u leren kennen. U start met de taalstart, een taalcursus. Tijdens de lessen leert u de Nederlandse taal kennen en krijgt u uitleg over alle onderdelen van uw inburgeringstraject. Ook kijken we naar uw interesses en uw enthousiasme voor de cursus. U maakt kennis met andere inburgeraars. Samen leren jullie Purmerend beter kennen. Uw leraren helpen hierbij.

Stap 6: leerroute bepalen

Na de eerste paar lessen krijgt u een uitnodiging voor een leerbaarheidstoets. Dit is een toets om te bepalen welk taalniveau u heeft en welke leerroute u het beste kunt volgen. Tijdens deze toets maakt u verschillende opdrachten zoals een tekst lezen. U hoeft zich niet voor te bereiden. Na de toets bepalen we welke leerroute u gaat volgen. Er zijn 3 leerroutes:

  • B1-route
  • Onderwijsroute
  • Z-route

Stap 7: Plan Inburgering en Participatie (PIP) maken

Met uw leerroute stellen wij een Plan Inburgering en Participatie (PIP) op. In dit plan staan afspraken over hoe uw inburgeringstraject ziet en hoe u tijdens dit traject meedoet in de samenleving. Na ondertekenen van dit plan samen met uw consulent start uw inburgeringstraject.

Stap 8: de leerroute

Na bepalen van de leerroute en maken van het PIP, volgt u de leerroute. U leert alles over de Nederlandse maatschappij, leert u Nederlands spreken en schrijven.

Stap 9: het participatieverklaringstraject

Als inburgeraar moet u kennismaken met de kernwaarden en spelregels van de Nederlandse samenleving. Denk aan vrijheid, gelijkheid, participatie (meedoen) en solidariteit (elkaar steunen). Dit doet u via het participatieverklaringstraject. U leert waar u en anderen recht op hebben binnen onze samenleving. Het traject duurt 12 uur. Tijdens het traject gaat u op excursie. Dit is een kort reisje dat als doel heeft om iets te leren. Daarna ondertekent u een participatieverklaring. Daarmee zegt u dat u de waarden en regels respecteert en dat u een bijdrage wilt leveren aan onze samenleving.

Stap 10: Module Arbeidsmarkt en Participatie (MAP)

Als u de B1- of Z-leerroute volgt, moet u de Module Arbeidsmarkt en Participatie (MAP) volgen. Tijdens dit onderdeel verkent u de Nederlandse arbeidsmarkt. U krijgt les over werken in Nederland en u loopt ergens stage of doet vrijwilligerswerk doen. De Module Arbeidsmarkt en Participatie duurt in totaal 55 uur. U volgt 40 uur praktijklessen en krijgt 15 uur theorieles. De MAP wordt afgesloten met een eindgesprek.

Stap 11: inburgeringsexamen

Als inburgeraar moet u uiteindelijk inburgeringsexamen doen. Het examen bestaat uit meerdere onderdelen, waar u tijdens het inburgeringstraject over leert. Zoals Nederlands lezen, schrijven, praten en luisteren. Als u leerroute Z volgt tijdens het traject, doet u geen examen. In plaats daarvan volgt u 800 uur taallessen en 800 uur participatie zoals vrijwilligerswerk of stage lopen. In plaats van het examen volgt er een eindgesprek. Alvast oefenen? Dat kunt u doen door oefenexamens te maken.

Slaagt u voor het inburgeringsexamen? Gefeliciteerd! Dan bent u officieel ingeburgerd en bent u klaar om mee te doen in de gemeente Purmerend en de rest van Nederland. Heeft u na het inburgeringstraject nog hulp of begeleiding nodig? Dan kunt u dit aangeven tijdens een eindgesprek met uw consulent.

Meer informatie over uw inburgeringstraject vindt u op de website inburgeren.nl.