Nederlander worden

Wilt u Nederlander worden en staat u ingeschreven bij de gemeente Purmerend? Dan kunt u de Nederlandse nationaliteit aanvragen door optie of naturalisatie.

Voor beide aanvragen neemt u telefonisch contact op met de gemeente. Als tijdens dat telefoongesprek blijkt dat u aan de voorwaarden voldoet wordt er een afspraak met u gemaakt. U hoort dan meteen welke documenten u moet meenemen en wat de kosten zijn.

Optie is de eenvoudigste en snelste manier om Nederlander te worden. De gemeente onderzoekt onder meer of u een geldige verblijfsvergunning heeft en of u ooit in aanraking met de politie bent geweest.

Meenemen naar de afspraak

  • Een geldig paspoort
  • Uw verblijfsvergunning
  • Een afschrift van uw geboorteakte

De afhandeling van een aanvraag tot optie duurt maximaal 13 weken. Bij een positieve beslissing nodigt de gemeente u uit voor de naturalisatieceremonie.

Kosten

  • Voor 1 persoon (zonder kinderen) € 200,00
  • Samen met partner (zonder kinderen) € 342,00
  • Optie per kind onder de 18 jaar € 22,00

Voorwaarden en meer informatie

Meer informatie en de voorwaarden vindt u op de website van de Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND).

Over uw aanvraag tot naturalisatie stellen wij een dossier samen. We sturen dit met een advies naar de Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND). De IND bepaalt uiteindelijk of u wel of niet Nederlander kunt worden.

Kosten

  • Voor 1 persoon (zonder kinderen) € 945,00
  • Samen met partner (zonder kinderen) € 1.206,00
  • Naturalisatie per kind onder de 18 jaar € 139,00

Voorwaarden en meer informatie

Meer informatie en de voorwaarden vindt u op de website van de Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND)