Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) verklaart of u wel of niet bekend bent bij politie en/of justitie. U heeft het bijvoorbeeld nodig bij sommige werkgevers. De verklaring kan door de werkgever worden aangevraagd of door uzelf. Hiervoor maakt u een afspraak om dit persoonlijk in het stadhuis te regelen.

Wat u moet weten

  • U staat ingeschreven bij de gemeente Purmerend. Woont u niet in Purmerend, dan vraagt u deze aan in uw eigen woonplaats.
  • Staat u niet in Nederland ingeschreven, lees dan op de website van Justis wat u moet doen.

De aanvraagprocedure duurt ongeveer 3 weken. De Verklaring Omtrent Gedrag ontvangt u van Justitie.

Aanvraag door de werkgever

  • Het is alleen mogelijk een aanvraag Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) via internet te doen als deze wordt gestart door uw (toekomstige) werkgever. De werkgever moet met e-Herkenning inloggen op de website van Ministerie van Veiligheid en Justitie.
  • Uw (toekomstige) werkgever bereidt de aanvraag online voor. U ontvangt vervolgens een e-mail met de mededeling dat van u een VOG wordt gevraagd. Via een link in deze e-mail kunt u inloggen in DigiD. Daar rondt u de VOG-aanvraag af.

Als uw toekomstige werkgever de aanvraag niet digitaal doet, doet u dit persoonlijk bij de balie Burgerzaken in het stadhuis. Maak hiervoor eerst een afspraak.

Afspraak maken

Meenemen naar de afspraak

  • Een ingevuld aanvraagformulier VOG van de werkgever
  • Een geldig identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs)

Kosten

Een VOG kost € 41,35. U betaalt deze kosten direct bij uw aanvraag aan de balie.

Digitaal aanvragen door de toekomstige werkgever is goedkoper.