Verklaring van huwelijksbevoegdheid

Een verklaring van huwelijksbevoegdheid is een internationaal document dat soms nodig is als u wilt trouwen in het buitenland. Hierin staat dat u en uw partner volgens de Nederlandse wet met elkaar mogen trouwen. Een verklaring van huwelijksbevoegdheid is 6 maanden geldig.

Vraag bij de burgerlijke stand van de plaats in het land waar u wilt trouwen welke documenten u precies nodig heeft.

Aanvragen

Als u de Nederlandse nationaliteit heeft kunt u een verklaring van huwelijksbevoegdheid aanvragen bij de burgerlijke stand.

Als u niet meer in Nederland woont, dan kunt u de aanvraag doen in uw laatste woonplaats in Nederland.

Meenemen naar de afspraak

Neem van uw partner en uzelf de volgende documenten mee naar de afspraak:

  • Een geldig identiteitsbewijs (paspoort of identiteitskaart).
  • Een recente, originele geboorteakte (dit hoeft niet bij geboorte in Nederland).
  • Een verklaring van de buitenlandse woonplaats met uw adres, burgerlijke staat en een nationaliteit.
  • Als een eerder huwelijk/partnerschap is ontbonden door echtscheiding of overlijden in het buitenland is een recent afschrift van de echtscheidingsakte of overlijdensakte nodig.

Vertaling documenten

  • Heeft u documenten die niet in het Nederlands, Duits, Engels of Frans zijn opgesteld? Dan moet u deze laten vertalen door een beëdigd tolk/vertaler.
  • Ook kan legalisatie nodig zijn. Dit verschilt per land. Kijk hiervoor op de website Nederland Wereldwijd.
  • Als het document in het buitenland is vertaald, dan moet u ook de vertaling laten legaliseren.
  • Bij documenten uit de Europese Unie hoeft u niet zelf een vertaler in te schakelen. U kunt een meertalig modelformulier aanvragen bij de instantie die het document heeft gemaakt.

Kosten

Een verklaring van huwelijksbevoegdheid kost € 29,00.

Ongehuwdverklaring

Sommige landen vragen om een ongehuwdverklaring. Dat is niet hetzelfde als een verklaring van huwelijksbevoegdheid. Hiervoor kunt u een internationaal uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) aanvragen met vermelding van de burgerlijke staat. Maak hiervoor een afspraak in het stadhuis.