Project verduurzamen bestaande bedrijventerreinen Purmerend

Om verduurzaming van ondernemingen op de bestaande bedrijventerreinen in Purmerend en Beemster te bevorderen is gemeente Purmerend in samenwerking met provincie Noord-Holland het project 'verduurzamen bestaande bedrijventerreinen Purmerend' gestart.

Omdat verduurzaming van ondernemingen maatwerk is, wordt het project ondersteund door een duurzaamheidscoach. De gemeente heeft hiervoor Geert Verlind van de firma Cagerito aangesteld. Advies van Geert is geheel onafhankelijk en gratis.

 • Stimuleren van verduurzaming van ondernemingen op bestaande bedrijventerreinen door inzet van een duurzaamheidscoach.
 • Formuleren en uitvoeren van concrete maatregelen, bij minimaal 30% van de benaderde ondernemingen.
 • Onder de aandacht brengen van gemeentelijke duurzaamheidswebsite bij alle ondernemers op bestaande bedrijventerreinen.
 • Bespreken van maatregelen en bouwen van een lokaal netwerk door onder meer 3 workshops.

Het project loopt tot eind 2023.

 • Transitie van een lineaire samenleving naar een circulaire, duurzame samenleving.
 • Deelopdracht is energietransitie naar een fossielvrije, schone, duurzame energieopwekking en gebruik daarvan.

Voor bestaande ondernemingen kan verduurzaming gekoppeld worden aan een verdienmodel. Hierbij is het essentieel dat de onderneming transparant gemaakt wordt.

 • Structureel verlagen van de kosten voor energie, afval en andere relevante duurzaamheidsaspecten, zoals luchtkwaliteit, geluid, bodembescherming en klimaat.
 • Invulling geven aan klimaatadaptieve maatregelen van het gebouw.
 • Opening naar nieuwe markten, producten en diensten.
 • Verbetering van het bedrijfsimago.
 • Verbetering van het sociale profiel van producten en diensten en versterken van social return.
 • Verlaging van milieuschade veroorzaakt door producten en diensten.
 • Ontwikkeling van lokale inkoopnetwerken.
 • Energietransitie: energiereductie, gasvrij, volledig duurzame energie opwekken en gebruiken
 • Van afval naar grondstoffen voor een circulaire samenleving
 • Duurzame en lokale inkoop
 • Duurzame, groene logistiek
 • Verduurzaming van bedrijfsprocessen
 • Klimaatbestendigheid
 • Faciliteren vanuit gemeente en provincie.
 • Maatregelen realiseren in partnerschap, samen met bedrijven op basis van gelijkwaardigheid.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over dit project of heeft u vragen? Mail dan naar duurzaam@purmerend.nl.