Riekstraat-Gaffelstraat

Het Kinder- tienercentrum Riekstraat aan de Riekstraat 21 is in bruikleen door stichting Clup. Hier worden kind- en tieneractiviteiten georganiseerd (allemaal wijkgericht). Het huidige gebouw is dusdanig oud dat het aan vervanging toe is.

Wat gaat er op de locatie gebouwd worden

De beoogde programmering voor de locatie Riekstraat/ Gaffelstraat is woningbouw van tien appartementen in combinatie met een nieuw pand waar de activiteiten van het Kinder-tienercentrum kunnen plaats vinden.

Tijdlijn

 • 26 september 2019 - In de raadsvergadering heeft de gemeenteraad ingestemd met de plannen voor deze locatie.
 • De plannen zijn verder uitgewerkt en op dinsdag 12 november hebben we deze met de omwonenden gedeeld. Tijdens deze avond hebben we verschillende varianten laten zien en konden de bewoners meedenken over de plannen. Bekijk de varianten (in pdf). Dit zijn nog schetsen. We verwerken nu alle reacties van de omwonenden en komen begin volgend jaar terug met nieuwe schetsen.
 • Er is een gecombineerd parkeeronderzoek uitgevoerd voor de ontwikkellocaties Aletta Jacobslaan, Koggenland/Luitje Broekemastraat, Riekstraat, Tarwestraat en Torenmolen. Dit onderzoek is een vrij groot bestand van enkele tientallen pagina's. Daarom publiceren we het niet op deze pagina. U kunt het wel per mail bij ons opvragen als u dit rapport wilt inzien.
 • Voor het ontwikkelen van de woningen moet het bestemmingsplan worden gewijzigd. Dat is uiteindelijk ook weer een beslissing van de gemeenteraad. Als de plannen zo ver gevorderd zijn, wordt eerst het concept-bestemmingsplan ter inzage gelegd. Omwonenden en andere belanghebbenden kunnen dan opnieuw op de plannen reageren door een zienswijze in te dienen. Op basis van die zienswijzen kan het plan nog worden aangepast voor de raad een definitief besluit neemt.
 • Voor deze locatie is een ecologisch onderzoek uitgevoerd, dat u hier kunt bekijken. Flora en fauna check.pdf
 • 5 maart 2020 - Er is bodemonderzoek uitgevoerd voor deze locatie. Daaruit blijkt dat het aspect bodem geen belemmering vormt voor de herontwikkeling. Tijdens de bestemmingsplanprocedure kan en wordt het bodemonderzoek nader geduid in de toelichting op het bestemmingsplan. Bodemonderzoek Riekstraat.pdf
 • Op 23 september 2020 was een bewonersavond om de plannen te presenteren. U kunt deze bijeenkomst terugkijken via ons Youtube kanaal.
  Bekijk hier de presentatie van de bewonersavond Riekstraat / Gaffelstraat (Pdf 5,39 Mb)
 • Op 10 december 2020 is een brief naar omwonenden gestuurd waarin de vragen worden beantwoord die tijdens de bewonersavond zijn gesteld. U kunt de vragen en de antwoorden daarop op deze pagina terugvinden.
 • Op woensdag 3 en donderdag 11 februari hebben omwonenden kunnen inspreken bij de commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer (SOB). Op donderdag 4 maart besprak de commissie alle binnenwijkse ontwikkellocaties.

 • Op 25 maart 2021 is de gemeenteraad akkoord gegaan met de plannen voor het ontwikkelen van extra woningen (op sommige locaties aangevuld met een maatschappelijke instelling/zorglocatie) in de verschillende wijken van Purmerend. Momenteel wordt daarom de bestemmingsplanprocedure opgestart. Dit betekent dat de bestemming van de grond wordt gewijzigd naar wonen.

 • Voor het ontwikkelen van de woningen moet het bestemmingsplan worden gewijzigd. Het wijzigen van het bestemmingsplan is ook weer een beslissing van de gemeenteraad. De volgende stap is dat het concept-bestemmingsplan ter inzage wordt gelegd. Omwonenden en andere belanghebbenden kunnen dan opnieuw op de plannen reageren door een zienswijze in te dienen. Op basis van die zienswijzen kan het plan nog worden aangepast voor de raad een definitief besluit neemt. We informeren omwonenden als het concept-bestemmingsplan ter inzage wordt gelegd.

Ga naar de samenvatting van alle onderzoeken

Stappenplan binnenwijkse ontwikkellocaties.pdf

Vragen

Stuur uw vraag naar: ontwikkellocaties@purmerend.nl

Projectcategorie: 
Woningbouw
Met betrekking tot: 
appartementen
Wijk: 
Purmer-Noord
Aantal woningen: 
10