Starterslening

De starterslening kan onder voorwaarden gebruikt worden voor het kopen van een bestaande of nieuwbouwwoning.

Plaatje Starterslening eerste woning

Voorwaarden

  • Je bent niet eerder in het bezit geweest van een koopwoning. 
  • De lening kan worden aangevraagd als je in Beemster of Purmerend woont (en minimaal 1 jaar ingeschreven staat) of bent opgegroeid (en minimaal 2 jaar hier gewoond hebt).
  • De lening kan ook worden aangevraagd als je niet in Beemster of Purmerend woont, maar er wel werkt, voor minimaal de helft van de uren van een volledige werkweek. 
  • De totale koopsom van de woning is niet meer dan de maximale grens voor Nationale Hypotheek Garantie: de NHG-grens. In 2021 ligt deze grens op € 325.000, exclusief aankoopkosten. Deze mogen namelijk niet meegenomen worden in de hypotheek. Een stukje eigen geld is wel van belang.
  • De starterslening is maximaal 20% van het totaal benodigde leenbedrag, met een maximum van € 45.000.
  • Zowel de eerste hypotheek als de Starterslening moet worden verstrekt met NHG (Nationale Hypotheek Garantie).
  • De starterslening kan gebruikt worden voor het kopen van een bestaande of nieuwbouwwoning.
     

Meer info