Betalen in termijnen via automatische incasso

Alleen de gemeentelijke belastingen kunnen via een automatische incasso betaald worden. Voor overige belastingen zoals precariobelasting, toeristenbelasting, parkeerbelasting en leges is betalen via automatische incasso niet mogelijk.

Als het totaalbedrag van de aanslag tussen de € 75,- en € 4.000,- euro ligt, kunt u de betaling uitsluitend met het automatische incasso spreiden over maximaal 10 maandelijkse termijnen of over het aantal maandtermijnen dat in 2024 nog resteert.

Let op! Een belasting die betrekking heeft op het jaar 2023, maar die in december 2023 of later is opgelegd, kan niet via een automatisch incasso betaald worden.

Met DigiD

U kunt online een machtiging voor automatische incasso afgeven als u een DigiD inlogcode heeft. Alleen de persoon op wiens naam de aanslag staat kan inloggen met DigiD om automatische incasso af te geven. Klik op onderstaande knop om met DigiD in te loggen.

Machtiging automatische incasso

Zonder DigiD

Heeft u geen DigiD? Met het machtigingsformulier machtigt u de gemeente om uw betaling maandelijks af te schrijven. Als u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, dan vult u het machtigingsformulier volledig in en stuurt u het formulier binnen 2 weken na dagtekening van de aanslag terug.

Rekeningnummer aanpassen

  • Alleen de persoon die op de aanslag staat, kan inloggen met DigiD om het rekeningnummer voor het automatische incasso te wijzigen. Klik op onderstaande knop om met DigiD in te loggen.

Rekeningnummer aanpassen

Geen extra betaaltermijnen

Als u geen gebruik maakt van een automatische incasso, gelden de wettelijke betaaltermijnen die zijn aangegeven op de voorkant van de aanslag.