Bezwaar maken op de belastingaanslag

U kunt binnen 6 weken na de datum op de belastingaanslag bezwaar aantekenen.

U kunt bezwaar maken tegen:

  • tegen de vastgestelde WOZ-waarde
  • als u van mening bent dat een aanslag ten onrechte aan u is opgelegd
  • als de aanslag een onjuist bedrag vermeldt

Bezwaar maken

Het is eenvoudig om zelf bezwaar in te dienen. Het voordeel als u zelf bezwaar indient is dat wij direct met u kunnen communiceren, wij u zo sneller kunnen helpen en het geheel gratis is.

U kunt op twee manieren bezwaar maken:

  • Met een bezwaarschrift per post naar Gemeente Purmerend, t.a.v. de Teammanager Belastingen, Postbus 15, 1440 AA Purmerend. Vermeld hierbij altijd het aanslagnummer, de belastingsoort en de reden waarom u bezwaar maakt.

Per post bezwaar indienen

  • U kunt online bezwaar indienenals u een DigiD-inlogcode heeft. Alleen de persoon op wiens naam de aanslag staat kan inloggen met DigiD om bezwaar in te dienen.

Online bezwaar indienen

Mocht het bezwaar indienen niet helemaal lukken of heeft u vragen? Bel ons dan gerust op (0299) 452 870.

U kunt ook bezwaar laten indienen door een 'no cure, no pay' bureau. Zij maken steeds vaker reclame met dat zij gratis bezwaar voor u kunnen indienen. In de realiteit is bezwaar indienen alleen gratis als u dit zelf bij de gemeente doet.

Voorbeeld: U laat bezwaar indienen door een 'no cure, no pay' bureau en uw WOZ-waarde wordt met €10.000,- verlaagd. U hoeft dan dit jaar ongeveer €10,- onroerend zaakbelasting minder te betalen. De gemeente moet vervolgens geld betalen aan het 'no cure, no pay' bureau, omdat zij u hebben bijgestaan. Dit is minimaal €269,- voor het bezwaarschrift en €269,- voor het telefonisch horen, maar dit kan nog hoger oplopen. Uiteindelijk betaalt iedereen mee aan de winst die deze 'no cure, no pay' bureaus hiermee behalen.

Als uw bezwaarschrift is ontvangen, wordt automatisch uitstel van betaling verleend voor het gedeelte van de aanslag waartegen u bezwaar maakt. Dit betekent dat u de andere delen van de aanslag wel moet betalen vóór de laatste vervaldag. Betaalt u dit niet, dan vervalt het uitstel van betaling voor het gedeelte waartegen u bezwaar heeft gemaakt. U ontvangt dan een aanmaning voor het gehele openstaande bedrag.

Uitspraak

Uitstel van betaling over het onderdeel waar u bezwaar tegen maakt, wordt verleend tot het moment van uitspraak op uw bezwaar. Afhankelijk van de uitspraak kan over de uitstelperiode na de laatste vervaldag invorderingsrente verschuldigd zijn.

Automatische incasso

Heeft u eerder een machtiging tot automatische incasso afgegeven? Dan wordt deze maandelijkse incasso voortgezet tijdens uw bezwaarperiode om u optimaal gebruik te laten maken van de mogelijkheid om in meer termijnen te betalen. Wordt uw aanslag verminderd, dan wordt automatisch het incassobedrag voor de resterende maandtermijnen aangepast.