Bezwaar maken op de belastingaanslag

U kunt binnen 6 weken na dagtekening van de belastingaanslag bezwaar aantekenen.

U kunt bezwaar maken:

 • tegen de vastgestelde WOZ-waarde.
 • als u van mening bent dat een aanslag ten onrechte aan u is opgelegd.
 • als de aanslag een onjuist bedrag vermeldt.

Bezwaar maken

Het is eenvoudig om zelf bezwaar in te dienen. Het voordeel is als u zelf bezwaar indient dat wij direct met u kunnen communiceren, wij u zo sneller kunnen helpen en het geheel gratis is.

U kunt op twee manieren bezwaar maken:

 • U kunt online bezwaar indienen als u een DigiD-inlogcode heeft. Alleen de persoon op wiens naam de aanslag staat kan inloggen met DigiD om bezwaar in te dienen. Inloggen met DigiD kan via onderstaande knop.

Online bezwaar indienen

 • Met een bezwaarschrift per post naar:
  Gemeente Purmerend
  Teammanager Belastingen
  Postbus 15
  1440 AA Purmerend.

  Vermeld hierbij altijd het aanslagnummer, de belastingsoort en de reden waarom u bezwaar maakt.

Per post bezwaar indienen

Mocht het bezwaar indienen niet helemaal lukken of heeft u vragen? Bel ons dan gerust 0299 452 452.

Bezwaar maken is bij ons altijd gratis

Bedrijven die graag voor u willen bemiddelen maken steeds meer reclame dat zij 'gratis' bezwaar voor u kunnen maken. Bezwaar maken is bij ons echter altijd gratis. Bemiddelaars werken vaak op ‘no cure no pay basis’. Als zij geen resultaat behalen, hoeft u niet te betalen. Wanneer zij wel resultaat behalen en uw WOZ waarde wordt aangepast, moet de gemeente een wettelijk bepaalde vergoeding betalen. Die vergoeding is veel meer dan de verlaging van de onroerende zaakbelasting die u dan ontvangt. Sinds 1 januari 2024 mogen wij deze vergoeding niet meer direct aan bemiddelaars betalen. Bij een toegekend bezwaar wordt de kostenvergoeding aan u uitbetaald of eventueel verrekend met een nog openstaande aanslag. U moet er zelf voor zorgen dat de vergoeding bij de bemiddelaar komt.

De kosten die betaald moeten worden aan bemiddelaars moet de gemeente ergens vandaan halen. Dit wordt doorberekend aan u als inwoner van de gemeente. Uiteindelijk is bezwaar maken via een bemiddelaar dus nooit gratis. Neem daarom altijd eerst zelf contact met ons op, dan kunnen wij met u de waarde bespreken en aanpassen als blijkt dat deze niet juist is. Toch liever bezwaar maken? Dat kunt u prima zelf doen zonder bemiddelaar. U kent uw woning zelf namelijk toch het beste.

Als uw bezwaarschrift is ontvangen, wordt automatisch uitstel van betaling verleend voor het gedeelte van de aanslag waartegen u bezwaar maakt. Dit betekent dat u de andere delen van de aanslag wel moet betalen vóór de laatste vervaldag. Betaalt u dit niet, dan vervalt het uitstel van betaling voor het gedeelte waartegen u bezwaar heeft gemaakt. U ontvangt dan een aanmaning voor het gehele openstaande bedrag.

Uitspraak

Uitstel van betaling over het onderdeel waar u bezwaar tegen maakt, wordt verleend tot het moment van uitspraak op uw bezwaar. Afhankelijk van de uitspraak kan over de uitstelperiode na de laatste vervaldag invorderingsrente verschuldigd zijn.

Automatische incasso

Heeft u eerder een machtiging tot automatische incasso afgegeven? Dan wordt deze maandelijkse incasso voortgezet tijdens uw bezwaarperiode om u optimaal gebruik te laten maken van de mogelijkheid om in meer termijnen te betalen. Wordt uw aanslag verminderd, dan wordt automatisch het incassobedrag voor de resterende maandtermijnen aangepast.